| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/170/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Knurów Nr LVI/718/2006 z dnia 19.10.2006 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 190 z 2000 r. poz.1606 z późniejszą zmianą) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala :

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Knurów Nr LVI/718/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów, nowe brzmienie otrzymuje § 12 ust. 1 pkt 1:

„1) która nie posiada tytułu prawnego do lokalu i znajduje się w niedostatku finansowym tj. której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia i rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu socjalnego oraz datę wynajmu lokalu, nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 60 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »