| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr BA-I.3035.2.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2012r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1   pkt 1   i 2   oraz ust. 2   i 3, art. 269 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.   U. z   2009 r. Nr   157, poz.1240 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000   r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz.   U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Przedkładam sprawozdanie z   wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2011.  

 

Str.  

Wprowadzenie  

3  

Sprawozdanie z   wykonania uchwały budżetowej za rok 2011 Nr   36/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 15 lutego 2011 roku wraz z   późniejszymi zmianami  

8  

Wykonanie dochodów ogółem miasta Częstochowy za rok 2011 wg działów i   źródeł powstawania  

 

- załącznik nr 1  

10  

Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2011 wg działów i   rozdziałów  

 

- załącznik nr 2  

26  

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2011  

 

- załącznik nr 3  

38  

Wykonanie wydatków na zadania realizowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych za rok 2011  

 

- załącznik nr 4  

42  

Wykonanie przychodów i   rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2011  

 

- załącznik nr 5  

49  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej za rok 2011  

 

- załącznik nr 6  

50  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań własnych w   ramach dotacji celowych otrzymywanych z   budżetu państwa za rok 2011  

 

- załącznik nr 7  

53  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011  

 

- załącznik nr 8  

60  

Wykonanie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej za rok 2011  

 

- załącznik nr 9  

63  

Wykonanie dochodów związanych z   realizacją zadań w   ramach dotacji celowych otrzymanych  
z funduszy celowych za rok 2011  

 

- załącznik nr 10  

65  

 

 

Wykonanie przychodów i   wydatków zakładów budżetowych za rok 2011  

 

- załącznik nr 11  

66  

Wykonanie dochodów i   wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2011  

 

- załącznik nr 12  

67  

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta za rok 2011  

 

- załącznik nr 13  

70  

Zadłużenie miasta Częstochowy z   tytułu kredytów i   pożyczek  

 

- załącznik nr 14  

72  

Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa  

 

- załącznik nr 15  

74  

 

 

Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt. 2   i 3, dokonane w   trakcie roku budżetowego  

75  

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  

85  

Wykresy  

99  

Zmiany uchwały budżetowej w   roku 2011  

104  

Część opisowa  

126  

Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2011  

127  

Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2011  

150  

Wykonanie remontów za rok 2011  

236  

Gospodarka pozabudżetowa  

245  

Kredyty, pożyczki i   poręczenia miasta  

247  

 

 

 

 

Prezydent Miasta Częstochowy  


Krzysztof   Matyjaszczyk

 


Załącznik do Sprawozdania Nr BA-I.3035.2.2012
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.PDF

SPRAWOZDANIE Z   WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2011  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »