| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/438/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 15 maja 2012r.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Bytomiu do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) w   zw. art. 14 ust. 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U.   nr 21, poz. 113, z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W celu dostosowania opisu granic obwodów do stanu faktycznego, w   załączniku do uchwały nr XLVII/881/02 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 31 lipca 2002 r. w   sprawie podziału gminy na   obwody głosowania w   wyborach do rady gminy z   późn. zm., zmienionym uchwałą nr LXVII/879/06 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 25 maja 2006 r. w   sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w   mieście do stanu faktycznego, uchwałą nr   XLIV/601/09 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w   mieście do stanu faktycznego oraz uchwałą nr LXVI/921/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 lipca 2010 r. w   sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w   mieście do stanu faktycznego, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   dopisuje się nazwy nowo utworzonych ulic:  

a)   w poz. 15 – „Boya-Żeleńskiego”,  

b)   w poz. 16 – „Szymkowiaka”,  

2)   dopisuje się nazwy nowo utworzonych placów:  

a)   w poz. 57 – „pl. Hiolskiego”  

b)   w poz. 62 – „pl. Karin Stanek”  

c)   w poz. 70 – „pl. Szalonka”.  

§   2.   Na uchwałę rady w   sprawie podziału gminy na obwody głosowania przysługuje wyborcom w   liczbie co najmniej 15 prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Katowicach, w   terminie 5   dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Bytomiu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/438/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 15 maja 2012 r.

Rada Miejska w   Bytomiu uchwałą nr XLVII/881/02 z   dnia 31 lipca 2002 roku dokonała podziału miasta na obwody głosowania. W   2003 roku w   związku z   dokonaną z   dniem 1   stycznia 2003 roku zmianą granic gminy wprowadzona została zmiana w   granicach jednego obwodu, a   następnie dwukrotnie, w   latach 2006, 2009 i   2010 Rada dostosowała opis granic obwodów głosowania w   mieście do stanu faktycznego, uzupełniając zakres numeracji niektórych ulic, których części są jeszcze niezabudowane, dopisując nowe ulice lub ich zmienione nazwy.  

Niniejszą, kolejną uchwałą dostosowującą granice głosowania w   mieście do stanu faktycznego  
do 5   obwodów dopisuje się nowo utworzone ulice i   place. Uaktualnienie granic obwodów głosowania konieczne jest w   celu przeprowadzenia zarządzonego na 17 czerwca 2012 r. referendum w   sprawie odwołania Rady Miejskiej w   Bytomiu i   Prezydenta Miasta Bytomia przed końcem kadencji.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »