| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (Monitor Polski z 2012r. poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (Monitor Polski z 2012r. poz. 743)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013r.

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi 850zł,

6)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 roku Nr 284 poz. 4765). oraz Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany do powyższej uchwały (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr. 303 poz 5102)

§ 4. 1)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

2)Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Roczne stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Roczne stawki podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »