| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje;

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

1) od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Samochody ciężarowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

324,00 zł

555,00 zł

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

843,00 zł

1 217,00 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1 108,00 zł

1 265,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

15

1 361,00 zł

1 530,00 zł

15

1 891,00 zł

2 010,00 zł

3 osie

12

19

1 818,00 zł

2 143,00 zł

19

23

2 010,00 zł

2 410,00 zł

23

-

2 275,00 zł

2 661,00 zł

4 osie i więcej

12

29

1 891,00 z ł

2 410,00 zł

29

-

2 410,00 zł

3 087,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe

Wyprodukowane po roku 1995

Wyprodukowane w roku 1995 i
wcześniej.

od 3,5 t do 7 t włącznie

1 108,00 zł

1 361,00 zł

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1 361,00 zł

1 615,00 zł


4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niz

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

1 891,00 zł

2 143,00 zł

25

31

2 084,00 zł

2 348,00 zł

31

2 275,00 zł

2 387,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2 084,00 zł

2 300,00 zł

40

2 542,00 zł

3 087,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł

6) od przyczepy lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

18

518,00 zł

589,00 zł

18

650,00 zł

782,00 zł

2 osie

12

28

711,00 zł

711,00 zł

28

33

975,00 zł

1 167,00 zł

33

37

1 167,00 zł

1 759,00 zł

37

1 566,00 zł

2 275,00 zł

3 osie i więcej

12

1 301,00 zł

1 734,00 zł

7) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż 20 miejsc

Równej 20 mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w

a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

1 108,00 zł

1 640,00 zł

2 108,00 zł

b) wyprodukowane po roku 1995

843,00 zł

1 240,00 zł

1 759,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/194/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 24 pażdziernika 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »