| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.115.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

o zmianie Uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 4081) § 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

- na targowiskach zorganizowanych stałych: w rejonie ul. Kupieckiej oraz w rejonie ul. Kazimierza Brodzińskiego - Pana Henryka Gil wykonującego działalność gospodarczą pod firmą RÓWNOWAGA mgr inż. Henryk Gil z siedzibą w Rudzie Śl. przy ul. Ks. P. Skargi 92, a na targowiskach przy ul. Jadwigi Markowej oraz w rejonie ul. Solidarności - Pana Sebastiana Nowak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą KOMPROMIS Sebastian Nowak z siedzibą w Rudzie Śl. przy ul. Jadwigi Markowej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »