| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/346/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r. Nr 217), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy nadanym uchwałą nr XIX/202/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 maja 2012 r. zmienioną uchwałą nr XXIV/257/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 ust. 2 pkt 2 lit. b dodaje się tirety w brzmieniu:

poradni Wad Postawy,

- poradni Preluksacyjnej,

- poradni Diabetologicznej;

2) §10 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Główny Księgowy;

3) W §11 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

Poradnie specjalistyczne (Kardiologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Neurologiczna, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pulmonologiczna, Onkologiczna, Nefrologiczna, Endokrynologiczna, Urologiczna, Wad Postawy, Preluksacyjna, Diabetologiczna).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »