| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/346/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r. Nr 217), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy nadanym uchwałą nr XIX/202/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 maja 2012 r. zmienioną uchwałą nr XXIV/257/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 ust. 2 pkt 2 lit. b dodaje się tirety w brzmieniu:

poradni Wad Postawy,

- poradni Preluksacyjnej,

- poradni Diabetologicznej;

2) §10 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Główny Księgowy;

3) W §11 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

Poradnie specjalistyczne (Kardiologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Neurologiczna, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pulmonologiczna, Onkologiczna, Nefrologiczna, Endokrynologiczna, Urologiczna, Wad Postawy, Preluksacyjna, Diabetologiczna).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »