| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/701/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024)

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto Zabrze na udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w granicach:

1. powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

2. powyżej 150% do 200% kryterium - zwrotowi podlega 20% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,

3. powyżej 200% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, osoba zainteresowana może na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku zwrotu wydatków, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 uchwały w drodze decyzji administracyjnej podejmowanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

§ 4. Zwroty wydatków, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 uchwały winny być wnoszone do kasy lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w wysokościach i terminach określonych w decyzjach administracyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »