reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 maja 2009 r.

w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Orły wojskowe

§ 1.

Oprócz orłów wojskowych określonych w ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) orzeł Marszałka Polski;

3) orzeł generałów (admirałów).

§ 2.
1. Orłem Ministerstwa Obrony Narodowej jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego, wsparty szponami na okalającym go okręgu z napisem „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.

2. Wzór orła Ministerstwa Obrony Narodowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Orłem Marszałka Polski jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi skrzydłami, trzymający w szponach skrzyżowane dwie buławy hetmańskie. Korona, dziób, szpony orła oraz głowice buław są koloru złotego.

2. Wzór orła Marszałka Polski określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Orłem generałów (admirałów) jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi skrzydłami. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.

2. Wzór orła generałów (admirałów) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 2

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 5.

1. Znakiem używanym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Proporcem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego.

3. Stosunek szerokości proporca do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wysokości orła do szerokości proporca wynosi 3:5.

4. Wzór proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

§ 6.

Oprócz flag rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w ustawie, znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) flaga Ministra Obrony Narodowej;

2) flaga Marszałka Polski;

3) flaga Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 7.
1. Flagą Ministra Obrony Narodowej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod herbem, jest umieszczona kotwica koloru białego z przeplecioną liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery „S”, skrzyżowana w połowie swojej długości z lufą armatnią koloru żółtego.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8. Głębokość wcięcia jest równa jednej czwartej długości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek szerokości płaszczyzny zajętej przez kotwicę skrzyżowaną z lufą armatnią do szerokości płata wynosi 2,3:5.

3. Wzór flagi Ministra Obrony Narodowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Flagą Marszałka Polski jest prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. Pośrodku płata jest umieszczony wizerunek orła Marszałka Polski.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wstęg białych i wstęgi czerwonej do szerokości płata wynosi 1:2. Szerokość wstęgi białej (zewnętrznej) i wstęgi czerwonej jest jednakowa. Stosunek szerokości wstęgi białej wewnętrznej do wstęgi białej zewnętrznej wynosi 2:3. Stosunek wysokości orła do szerokości flagi wynosi 1:2,5.

3. Wzór flagi Marszałka Polski określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Flagą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. Pośrodku płata jest umieszczony wizerunek orła generałów.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wstęg białych i wstęgi czerwonej do szerokości płata wynosi 1:2. Szerokość wstęgi białej (zewnętrznej) i wstęgi czerwonej jest jednakowa. Stosunek szerokości wstęgi białej wewnętrznej do wstęgi białej zewnętrznej wynosi 2:3. Stosunek wysokości orła do szerokości flagi wynosi 1:2,5.

3. Wzór flagi Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Znaki Marynarki Wojennej

§ 10.

Oprócz znaków Marynarki Wojennej określonych w ustawie, znakami używanymi w Marynarce Wojennej są:

1) bandera jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej;

2) flaga lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej;

3) flagi:

a) dowódcy Marynarki Wojennej,

b) admirała,

c) admirała floty,

d) wiceadmirała,

e) kontradmirała,

f) generałów;

4) proporczyki:

a) Szefa Sztabu Marynarki Wojennej,

b) dowódcy flotylli,

c) dowódcy dywizjonu,

d) dowódcy grupy.

§ 11.
1. Banderą jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej jest prostokątny płat tkaniny barwy niebieskiej. W górnym rogu płata, przy liku przydrzewcowym, jest umieszczony wizerunek bandery wojennej. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 3:5. Stosunek szerokości wizerunku bandery wojennej do szerokości płata wynosi 1:2.

2. Wzór bandery jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Na obszyciu liku przydrzewcowego bandery wojennej i bandery jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej umieszcza się nazwę okrętu lub jednostki pomocniczej Marynarki Wojennej.

2. Na pierwszej banderze podnoszonej na okręcie lub innej jednostce pływającej umieszcza się nazwę okrętu lub jednostki pomocniczej Marynarki Wojennej oraz datę pierwszego podniesienia bandery.

§ 13.
1. Flagą lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona szachownica lotnicza. Na pasie czerwonym pod szachownicą jest umieszczona kotwica koloru białego, przepleciona liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery „S”.

2. Stosunek wysokości kotwicy do szerokości flagi wynosi 2:5.

3. Wzór flagi lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Flagą dowódcy Marynarki Wojennej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej, jest umieszczona kotwica koloru białego z liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery „S”.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Głębokość wcięcia jest równa jednej piątej szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5, a wysokość kotwicy do szerokości płata – 2,3:5.

3. Wzór flagi dowódcy Marynarki Wojennej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 15.
1. Flagą admirała jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, są umieszczone cztery gwiazdy pięciopromienne koloru białego, ułożone w romb.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Głębokość wcięcia jest równa jednej piątej szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek średnicy koła opisanego na wierzchołkach gwiazdy do szerokości płata wynosi 0,75:5. Stosunek odległości między obwodami kół opisanymi na wierzchołkach gwiazd do szerokości płata wynosi 0,35:5. Stosunek odległości pomiędzy środkiem gwiazdy umieszczonej w pobliżu liku przydrzewcowego a likiem przydrzewcowym do szerokości płata wynosi 1:5. Stosunek odległości pomiędzy środkiem gwiazd umieszczonych w pionie a likiem przydrzewcowym do szerokości płata wynosi 2,35:5.

3. Wzór flagi admirała określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 16.
1. Flagą admirała floty jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, są umieszczone trzy gwiazdy pięciopromienne koloru białego, ułożone w trójkąt równoboczny w taki sposób, aby dwie z nich były w jednakowej odległości od tego liku.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Głębokość wcięcia jest równa jednej piątej szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek średnicy koła opisanego na wierzchołkach gwiazdy do szerokości płata wynosi 0,75:5. Stosunek odległości między obwodami kół opisanymi na wierzchołkach gwiazd do szerokości płata wynosi 0,35:5. Stosunek odległości pomiędzy środkiem gwiazd umieszczonych w pionie w pobliżu liku przydrzewcowego do szerokości płata wynosi 1:5. Stosunek odległości pomiędzy środkiem pojedynczej gwiazdy a likiem przydrzewcowym do szerokości płata wynosi 2,35:5.

3. Wzór flagi admirała floty określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 17.
1. Flagą wiceadmirała jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, w jednakowej odległości od tego liku, są umieszczone dwie gwiazdy pięciopromienne koloru białego.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Głębokość wcięcia jest równa jednej piątej szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek średnicy koła opisanego na wierzchołkach gwiazdy do szerokości płata wynosi 0,75:5. Stosunek odległości między obwodami kół opisanymi na wierzchołkach gwiazd do szerokości płata wynosi 0,35:5. Stosunek odległości pomiędzy środkami gwiazd umieszczonych w pionie w pobliżu liku przydrzewcowego do szerokości płata wynosi 1:5.

3. Wzór flagi wiceadmirała określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 18.
1. Flagą kontradmirała jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, jest umieszczona pośrodku gwiazda pięciopromienna koloru białego.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Głębokość wcięcia jest równa jednej piątej szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek średnicy koła opisanego na wierzchołkach gwiazdy do szerokości płata wynosi 0,75:5. Stosunek odległości pomiędzy środkiem gwiazdy a likiem przydrzewcowym do szerokości płata wynosi 1:5.

3. Wzór flagi kontradmirała określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 19.
1. Flagą generałów jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej, są umieszczone dwie skrzyżowane lufy armatnie, a pod nimi kula. Lufy i kula są koloru żółtego.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Głębokość wcięcia jest równa jednej piątej szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek szerokości płaszczyzny zajętej przez skrzyżowane lufy oraz kulę do szerokości płata wynosi 2,15:5. Stosunek średnicy kuli do szerokości płata wynosi 1:9.

3. Wzór flagi generałów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 20.
1. Znakami Szefa Sztabu Marynarki Wojennej i dowódców zespołów okrętów są proporczyki z płata tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, zakończone „jaskółczymi ogonami” o ustalonych kolorach dla:

1) Szefa Sztabu Marynarki Wojennej – czerwony;

2) dowódcy flotylli – biały;

3) dowódcy dywizjonu – niebieski;

4) dowódcy grupy – zielony.

2. Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

§ 21.

1. Znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Flagą dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych jest prostokątny płat tkaniny. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6.

Rozdział 6

Proporce rozpoznawcze dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów i pododdziałów

§ 22.

Znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są proporce rozpoznawcze dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów i pododdziałów.
§ 23.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy związku operacyjnego (równorzędny) jest prostokątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch lub trzech pasów. Pośrodku długości płata mierzonej od liku przydrzewcowego do tylnej krawędzi proporca jest umieszczony znak Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określony w ustawie lub inny element symboliki wojskowej związku operacyjnego.

2. Długość płata wynosi 90 cm, a szerokość płata – 30 cm.

§ 24.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy dywizji (równorzędny) jest prostokątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch, trzech lub czterech pasów. Część przylegająca do liku przydrzewcowego ma postać trójkąta złożonego z trzech części trójkątnych barwy amarantowej, chabrowej i białej. Pośrodku długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego do tylnej krawędzi proporca, może być umieszczona oznaka rozpoznawcza dywizji (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 80 cm, a szerokość płata 30 cm. Głębokość trójkąta przylegającego do liku przydrzewcowego wynosi 25 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy dywizji (równorzędny) określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 25.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy dywizji dziedziczącej tradycje związku taktycznego kawalerii jest prostokątny płat tkaniny z umieszczonym na środku trójkątem, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Część przylegająca do liku przydrzewcowego ma postać kwadratu składającego się z czterech kwadratowych części w barwach amarantowej, białej, żółtej i chabrowej. Pośrodku kwadratu, na przecięciu linii łączących poszczególne części, może być umieszczona oznaka rozpoznawcza dywizji.

2. Długość płata wynosi 120 cm, a szerokość płata – 30 cm. Głębokość wcięcia jest równa jednej drugiej długości płata. Stosunek wielkości kwadratu do długości płata wynosi 1:4.

3. Wzór proporca rozpoznawczego dowódcy dywizji dziedziczącej tradycje związku taktycznego kawalerii określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 26.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy brygady (równorzędny) jest trójkątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch, trzech lub czterech pasów, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. W jednej piątej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, może być umieszczony element symboliki brygady (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 80 cm. Szerokość płata mierzona przy liku przydrzewcowym wynosi 30 cm, a pomiędzy końcówkami języków na wolnym liku – 15 cm. Głębokość wcięcia wynosi 25 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy brygady (równorzędny) określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 27.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy brygady (równorzędny) dziedziczącej tradycje związku taktycznego lub oddziału kawalerii jest prostokątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch, trzech lub czterech pasów, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Część przylegająca do liku przydrzewcowego ma postać kwadratu składającego się z czterech kwadratowych części w barwach amarantowej, białej, żółtej i chabrowej lub w barwach batalionów brygady. Pośrodku kwadratu, na przecięciu linii łączących poszczególne części, może być umieszczony element symboliki brygady (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 120 cm, a szerokość płata – 30 cm. Głębokość wcięcia jest równa jednej drugiej długości płata. Stosunek wielkości kwadratu do długości płata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy brygady (równorzędny) dziedziczącej tradycje związku taktycznego lub oddziału kawalerii określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 28.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy pułku (równorzędny) jest prostokątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch lub trzech pasów. W jednej piątej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego, może być umieszczony element symboliki pułku (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 50 cm, a szerokość – 30 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy pułku (równorzędny) określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 29.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy pułku (równorzędny) dziedziczącego tradycje związku taktycznego lub oddziału kawalerii jest prostokątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch, trzech lub czterech pasów, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Część przylegająca do liku przydrzewcowego ma postać kwadratu składającego się z czterech kwadratowych części w barwach amarantowej, białej, żółtej i chabrowej lub w barwach pododdziałów. Pośrodku kwadratu, na przecięciu linii łączących poszczególne części, może być umieszczony element symboliki pułku (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 100 cm, a szerokość płata – 25 cm. Głębokość wcięcia jest równa jednej drugiej długości płata. Stosunek wielkości kwadratu do długości płata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy pułku (równorzędny) dziedziczącego tradycje związku taktycznego lub oddziału kawalerii określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 30.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy batalionu (równorzędny) jest trójkątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch lub trzech pasów. W jednej piątej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego, może być umieszczony element symboliki batalionu (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 80 cm, a szerokość płata mierzona przy liku przydrzewcowym – 30 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy batalionu (równorzędnych) określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 31.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy batalionu (równorzędny) dziedziczącego tradycje związku taktycznego, oddziału lub pododdziału kawalerii jest prostokątny płat tkaniny gładki albo składający się z dwóch lub trzech pasów, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Część przylegająca do liku przydrzewcowego ma postać kwadratu składającego się z czterech kwadratowych części w barwach amarantowej, białej, żółtej i chabrowej. Pośrodku kwadratu, na przecięciu linii łączących poszczególne części, może być umieszczony element nawiązujący do symboliki batalionu (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 80 cm, a szerokość płata – 20 cm. Głębokość wcięcia jest równa jednej drugiej długości płata. Stosunek wielkości kwadratu do długości płata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy batalionu (równorzędny) dziedziczącego tradycje związku taktycznego, oddziału lub pododdziału kawalerii określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 32.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy kompanii (równorzędny) jest trójkątny płat tkaniny gładki lub składający się z dwóch pasów. W jednej czwartej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego, może być umieszczony element symboliki kompanii (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 50 cm, a szerokość mierzona przy liku przydrzewcowym – 30 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy kompanii (równorzędny) określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 33.
1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy kompanii (równorzędny) dziedziczącej tradycje pododdziału kawalerii jest prostokątny płat tkaniny gładki lub składający się z dwóch pasów, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Część przylegająca do liku przydrzewcowego ma postać kwadratu w barwie wynikającej z kolejności pododdziału. Pośrodku kwadratu może być umieszczony element nawiązujący do symboliki kompanii (równorzędny).

2. Długość płata wynosi 80 cm, a szerokość płata – 20 cm. Głębokość wcięcia jest równa jednej drugiej długości płata. Stosunek wielkości kwadratu do długości płata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy kompanii (równorzędny) dziedziczącej tradycje pododdziału kawalerii określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.

Rozdział 7

Odznaki honorowe, odznaki pamiątkowe, odznaki absolwentów oraz oznaki dla celów rozpoznawczych

§ 34.

Znakami używanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) odznaki honorowe, okolicznościowe i jubileuszowe;

2) odznaki pamiątkowe jednostek wojskowych;

3) odznaki absolwentów akademii wojskowych, szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych;

4) dla celów rozpoznawczych:

a) oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych,

b) proporczyki na berety (furażerki) jednostek wojskowych,

c) barwy otoków na czapkach garnizonowych,

d) godła jednostek lotniczych,

e) godła okrętów.

Rozdział 8

Oznaki przynależności państwowej żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

§ 35.

Oznakami przynależności państwowej używanymi przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „oznakami przynależności państwowej”, są symbole Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), noszone na ubiorze wojskowym w postaci naszywek odpowiadających:

1) godłu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) fladze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 36.
1. Naszywka, o której mowa w § 35 pkt 1, ma wymiary 52 mm x 66 mm.

2. Naszywka, o której mowa w § 35 pkt 2, ma wymiary 30 mm x 48 mm.

Rozdział 9

Znak promocyjny Wojska Polskiego

§ 37.

1. Znakiem używanym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest znak promocyjny Wojska Polskiego.

2. Znakiem promocyjnym Wojska Polskiego są litery „WP” z wpisanym w literę „P” stylizowanym wizerunkiem orła w koronie zamkniętej. W prawym dolnym rogu znaku promocyjnego Wojska Polskiego znajduje się napis: „WOJSKO POLSKIE”. Znak Wojska Polskiego jest barwy czerwonej.

3. Wzór znaku promocyjnego Wojska Polskiego określa załącznik nr 19 do rozporządzenia.

Rozdział 10

Przepis końcowy

§ 38.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. (poz. 689)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

infoRgrafika

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

infoRgrafika

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

infoRgrafika

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama