Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/13 Powiatu Trzebnickiego; Wójta Gminy Wisznia Mała

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Wisznia Mała zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1368D

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe