| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/129/16 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Aulak


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/129/16
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wydatki

Zadania własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

12 284 070,00

11 620 530,00

11 325 182,00

9 278 458,00

2 046 724,00

672,00

178 553,00

116 123,00

0,00

0,00

663 540,00

663 540,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-640 000,00

-640 000,00

-640 000,00

-300 000,00

-340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

840 000,00

840 000,00

840 000,00

0,00

840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

12 484 070,00

11 820 530,00

11 525 182,00

8 978 458,00

2 546 724,00

672,00

178 553,00

116 123,00

0,00

0,00

663 540,00

663 540,00

0,00

0,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

przed zmianą

1 167 993,00

1 167 993,00

1 167 993,00

1 072 846,00

95 147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 447 993,00

1 447 993,00

1 447 993,00

1 072 846,00

375 147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80111

Gimnazja specjalne

przed zmianą

579 562,00

579 562,00

578 562,00

540 048,00

38 514,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

859 562,00

859 562,00

858 562,00

540 048,00

318 514,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80134

Szkoły zawodowe specjalne

przed zmianą

527 186,00

527 186,00

527 186,00

488 736,00

38 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

807 186,00

807 186,00

807 186,00

488 736,00

318 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

przed zmianą

1 037 547,00

1 037 547,00

1 022 602,00

381 600,00

641 002,00

672,00

14 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-640 000,00

-640 000,00

-640 000,00

-300 000,00

-340 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

397 547,00

397 547,00

382 602,00

81 600,00

301 002,00

672,00

14 273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed zmianą

3 833 731,00

3 833 731,00

3 777 681,00

2 855 964,00

921 717,00

0,00

56 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 633 731,00

3 633 731,00

3 577 681,00

2 855 964,00

721 717,00

0,00

56 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495

Pozostała działalność

przed zmianą

304 701,00

304 701,00

302 001,00

0,00

302 001,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

0,00

-200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

104 701,00

104 701,00

102 001,00

0,00

102 001,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

34 753 241,00

28 455 168,00

25 762 726,00

18 675 994,00

7 086 732,00

725 311,00

1 263 825,00

117 305,00

0,00

586 001,00

6 298 073,00

6 298 073,00

9 940,00

0,00

zmniejszenie

-840 000,00

-840 000,00

-840 000,00

-300 000,00

-540 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

840 000,00

840 000,00

840 000,00

0,00

840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

34 753 241,00

28 455 168,00

25 762 726,00

18 375 994,00

7 386 732,00

725 311,00

1 263 825,00

117 305,00

0,00

586 001,00

6 298 073,00

6 298 073,00

9 940,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »