| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/32/13 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania zmian zapisu w Uchwale Nr XIV/87/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. z § 2 pkt 1 uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr XIV/87/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. wykreśla się słowo „brutto” i powyższy § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1 w wysokości 10,00 zł miesięcznie”..

2. z § 2 pkt 2 uchwały rady Gminy Chlewiska Nr XIV/87/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. wykreśla się słowo „brutto” i powyższy § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 5,00 zł miesięcznie”..

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XIV/87/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat


Uzasadnienie

W związku z zastrzeżeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu o zbędnym i niepotrzebnym zapisie w powyższej uchwale słowa „brutto”, przy podawaniu stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęcie uchwały jest zasadne i celowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »