| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/128 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz.1515 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221 i art.233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok Nr X1II/118 / 2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę3.825.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę 1.372.212,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane w>datki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę426.012,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę637.154,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się przychody budżetu na 2016 rok z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się przychody budżetu na 2016 rok z tytułu wolnych środków o kwotę 390.222,00 zł

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej :

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie 141.996.470,00 zł,z tego:

a) bieżące w kwocie139.912.167,00 zł,

b) majątkowe w kwocie2.084.303,00 zł,

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - 16.661.611,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 141.506.248 zł,z tego :

a) bieżące w kwocie129.141.362 zł,

b) majątkowe w kwocie12.364.886 zł,

Wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - 16.661.611,00 zł

3. § 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 490.222 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych w 2016 roku.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie4.037.363 zł, z następujących tytułów;

a) obligacji komunalnych w kwocie2.000.000 zł,

b) pożyczki w kwocie738.342 zł,

c) wolne środki w kwocie1.299.021 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. § 2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań na wykup obligacji i spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w paragrafie 2, pkt. 3a i 3b Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok".

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego roku 2016" zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w zał. nr 1 Uchwały Budżetowej "Dotacje udzielane w 2016 roku budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w zał. nr 2 Uchwały Budżetowej "Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice

w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/128
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/128/128
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/128/128
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/128/128
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/128/128
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/128/128
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »