Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/243/2017 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe