| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/298/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 5 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[1])), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.[2])), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.[3])) i art. 6 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/179/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 31 października 2012 r. poz. 2419), w § 1 pkt 1 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), dla osób fizycznych - załącznik Nr 1", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Kruszyna


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest spowodowane koniecznością dostosowania sformułowań ujętych w informacji IN-1 w pkt E.2.6. z określeniami zawartymi w uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości.


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/298/13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645,

[2]) z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[3]) Nr 191, poz.1412, Nr 249,poz. 1825 i Nr 245, poz.1775, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237,poz.1655 z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »