reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/112/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/112/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Czarna Białostocka. dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Burmistrza Czarnej Białostockiej.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej wraz załącznikami:

1) projektem rozkładu jazdy,

2) mapą przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do :

1) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankiem o zamiarze zmiany rozkładu jazdy, w szczególności zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

2) wprowadzenia zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody wydane przez Burmistrza Czarnej Białostockiej.

5. Zarządzający przystankami może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wydanie zgody lub uzgodnienie wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych, uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników,

2) wydanie zgody lub uzgodnienie wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Operatorzy lub przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy przez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.).

7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

9. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób tj. wsiadanie i wysiadanie pasażerów.

10. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów w szczególności w celu przerw technicznych lub czasu pracy kierowcy.

11. Wykonywanie manewru zawracania się i parkowanie może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych.

12. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

13. W przypadku nie stosowania się operatorów i przewoźników do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Burmistrz Czarnej Białostockiej może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama