Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/193/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kleszczele na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe