Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 31 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe