REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1527

Uchwała nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Hyżne

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami dzieci w wieku od 3-5 lat, zatrudnionych w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Hyżne, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne ustala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z dziećmi w wieku od 3-5 lat przez nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Hyżne, ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Nauczyciel punktu przedszkolnego pracujący z grupami dzieci w wieku od 3 - 5 lat

25

2.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z języka obcego

25

3.

Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne

25

4.

Nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

25

5.

Nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczno-rytmicze

25

6.

Nauczyciel psycholog

20

7.

Nauczyciel logopeda

20

§ 2. Dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach stosunku pracy, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Jeżeli wymiar ustalony wg zasad w § 2 wynosi co najmniej 0,98, to nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Nauczyciel taki otrzymuje wynagrodzenie za doraźne zastępstwa po uzupełnieniu godzin do wymiaru 1,00.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,50 pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 5. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół przy, których funkcjonują punkty przedszkolne.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/299/10
Rady Gminy Hyżne
z dnia 28 lipca 2010 r.

Przykłady naliczania pensum i liczby godzin ponadwymiarowych:

Przykład I:

- Nauczyciel realizuje łącznie 8 godzin, w tym 2 godziny według pensum 20-to godzinnego i 6 godzin według pensum 25 godzinnego 2/20 + 6/25 = 0,1 + 0,31 = 0,41 etatu Jeżeli więc 0,41 etatu stanowi 8 godzin, to pensum wynosi 19 godzin (8 : 0,41 = 19,05).

Przykład II:

- Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 21 godzin według pensum 25 godzinnego i 6 godzin według pensum 20 godzinnego: 21/25 + 6/20 = 0,84 + 0,3 = 1,14 etatu Jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to pensum wynosi 24 godziny (27 : 1,14 = 23,68) pozostałe 3 godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych. W przypadku gdy nauczyciel w ramach etatu uczy 7 godzin języka polskiego według pensum 18 godzinnego oraz 4 godziny pracuje jako nauczyciel bibliotekarz według 30 godzinnego pensum to jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 7/18 + 4/30 = 0,39 + 0,13 = 0,52 etatu. Jeżeli więc 0,52 etatu stanowi 11 godzin, to pensum wynosi 21 godzin (11 : 0,52= 21,15).

Przykład III:

- W przypadku gdy nauczyciel w ramach etatu uczy 12 godzin języka polskiego według pensum 18 godzinnego oraz 12 godzin pracuje jako nauczyciel bibliotekarz według 30 godzinnego pensum to jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 12/18 + 12/30 = 0,67 + 0,40 = 1,07 etatu. Jeżeli więc 1,07 etatu stanowi 24 godziny, to pensum wynosi 22 godziny (24 : 1,07 = 22,43), dodatkowo 2 godziny ponadwymiarowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA