| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/328/10 Rady Gminy Damnica

z dnia 21 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Damnica za 2009r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok zamykające się kwotami:

a) Dochody ogółem

- plan: 17 552 143,00 zł.

- wykonanie: 17 417 490,03 zł

b) Wydatki ogółem

- plan: 18 391 375,00 zł.

- wykonanie: 17 414 859,75 zł.

1)W tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych:

a) Dotacje

- plan: 3 502 349,00 zł

- wykonanie: 3 474 633,96 zł

b) Wydatki

- plan: 3 502 349,00 zł

- wykonanie: 3 474 633, 96 zł

§ 2. Wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 2.630,28 zł.

§ 3. Udziela się Wójtowi Gminy Damnica Pani Marii Janusz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Damnicy

Zdzisław Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »