| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 14 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Pszczółki realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

Na podstawie art. 51a i 51b, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy , strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Pszczółki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

2. Gmina Pszczółki na realizację zadania wymienionego w ust. 1 otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Kolniku przy ul. Dębowej 4.

4. W 2013 r. realizacja zadania wymienionego w ust. 1 została powierzona w drodze rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Fundacji "Żyć Godnie" z sedzibą w Kolniku, przy ul. Dębowej 4.

§ 2. Gmina Pruszcz Gdański powierza Gminie Pszczółki, a Gmina Pszczółki przyjmuje do wykonania zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób wymienionych w § 3 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a mieszkających na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie dołączając zaświadczenia wymienione w § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, z siedzibą w Cieplewie, przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach dokumenty, o których mowa w ust. 1 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.

§ 4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolniku, w imieniu Wójta Gminy Pszczółki na podstawie upoważnienia wyda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.

§ 5. 1. Strony zawierają porozumienie na czas określony od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie za 1-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Pszczółki
Gmina Pruszcz Gdański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »