reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 6 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/42/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska zmienionej uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz.Woj. Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. poz. 296 i poz. 297), wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. w § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) wszystkie zaświadczenia z pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie".

§ 3. w § 8 ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a , który otrzymuje brzmienie:

"1a ) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą , na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości".

§ 4. § 8 ust. 2 pkt 3 uchyla się.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marta Grabińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama