reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/310/10 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 czerwca 2010r.

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1896, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 148, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/193/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/310/10
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr l, poz. 7 z późn. zm.) organowi właściwemu wierzyciela oraz organowi właściwemu dłużnika tj. burmistrzowi przyznano kompetencje do udzielania między innymi kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, a także innej osobie na wniosek tego kierownika, upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.

Burmistrz udzielił Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie takiego upoważnienia dnia 1 sierpnia 2008r. Dodatkowo dnia 30 grudnia 2008 r. na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta Świdwin podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych jedynie organ wykonawczy gminy uprawniony jest do upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera bowiem regulację szczególną, która deroguje przepisy ogólne zawarte w ustawie o samorządzie gminnym.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama