| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/186/2012 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167. poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2009 r., Nr 95, poz. 788; Dz.U. z 2009 r., Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2010 r., Nr 78, poz. 513; Dz.U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322; Dz.U. z 2011 r., Nr 82, poz. 451; Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657;Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696) Rada Powiatu w Białogardzie, po zasięgnięciu opinii Burmistrzów Miasta Białogard, Miasta Karlino, Miasta Tychowo, Wójta Gminy Białogard oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/236/09 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Budzyła


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/186/2012
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »