reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406/, art. 40 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm. [1] ) / Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Trzebiatowskiemu Ośrodkowi Kultury, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 682) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, i in.,

3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, konkursów, występów, przeglądów form artystycznych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

4) działalność instruktażowo-metodyczna,

5) prowadzenie biblioteki,

6) zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych poprzez gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

7) popularyzacja książki i czytelnictwa,

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

9) współpraca z bibliotekami innych sieci,

10) prowadzenie muzeum pałacowego,

11) gromadzenie, opracowywanie i trwała ochrona dóbr kultury o charakterze materialnym i niematerialnym dotyczących historii miasta i regionu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego,

12) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania,

13) informowanie i popularyzowanie wiedzy o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, zabytków, historii i kultury miasta i okolic

14) organizowanie wystaw stałych i czasowych, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,

15) prowadzenie działalności edukacyjnej , kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,

16) udostępnianie sprzętu multimedialnego i Internetu w celach artystycznych, informacyjnych i edukacyjnych,

17) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

18) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

19) organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym na terenie miasta i gminy,

20) współpraca kulturalna z placówkami i instytucjami na terenie kraju i poza granicami, zwłaszcza z miastami partnerskimi,

21) prowadzenie edukacji muzycznej w zakresie nauki gry na instrumentach oraz organizowanie koncertów umuzykalniających,

22) świadczenie usług ksero, wynajmowanie sprzętu nagłaśniającego, nagłaśnianie imprez."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama