reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.354.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/76/15 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/76/15 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 w części dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 4 i ust. 6

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Grzmiąca, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 8, art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), podjęła w dniu 26 listopada 2015 roku uchwałę Nr XI/76/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 1 grudnia 2015 roku. Badając wstępnie uchwałę powzięto wątpliwość co do zgodności z prawem postanowień zawartych w § 1:

- ust. 4 odnośnie stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego wyposażonego w trzy osie jezdne i więcej przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,

- ust. 6 odnośnie stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym wyposażonym w dwie osie jezdne o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 33 tony do mniej niż 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz wyposażonego w trzy osie jezdne o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 38 ton z innym systemem zawieszenia, wymienione stawki są niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4a i pkt 6a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.).

W związku z powyższym wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały o wszczętym postępowaniu powiadomiony został Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (znak pisma: K.0010.542EW.2015). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2054 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana.

W posiedzeniu Kolegium w dniu 16 grudnia 2015 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Grzmiąca.

Rozpatrując sprawę przedmiotowej uchwały, Kolegium Izby ustaliło i zważyło co następuje:

Badaną uchwałą Rada w § 1 ustaliła stawkę podatku powyżej stawki maksymalnej w:

- ust. 4 dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających trzy osie jezdne przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o 18,59 zł, która w uchwale wynosi 2 415,00 zł, a na 2016 rok górna granica stawki dla opisanych pojazdów wynosi 2 396,41 zł - wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 19.08.2015 r., poz. 735)., oraz

- ust. 6 podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym wyposażonym w dwie osie jezdne o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 33 tony do mniej niż 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz wyposażonego w trzy osie jezdne o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 38 ton z innym systemem zawieszenia o 13,52 zł, która w uchwale wynosi 1 909,00 zł natomiast zgodnie z wyżej wymienionym Obwieszczeniem na 2016 rok 1 895,48 zł.

Zakreślenie innego przedziału, niż w ustawie dla obowiązujących w Gminie stawek podatku dla wymienionych rodzajów pojazdów powoduje, że nie spełniają one wymogu wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W tych konkretnych ustalonych przez Radę przedziałach nie istnieją takie stawki, które spełniałaby jednocześnie wszystkie kryteria określone przepisami ustawy.

Kolegium Izby stwierdza, że przedstawione stawki podatku od środków transportowych ustalone zostały sprzecznie z wymienionymi przepisami (w związku z art. 20 ust. 2) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność stawek podatku określonych w § 1 uchwały Nr XI/76/15 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 w zakresie:

" ust. 4 odnośnie stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego wyposażonego w trzy osie jezdne i więcej przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, oraz

- ust. 6 odnośnie stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym wyposażonym w dwie osie jezdne o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 33 tony do mniej niż 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz wyposażonego w trzy osie jezdne o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 38 ton z innym systemem zawieszenia.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama