| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Krzyż Wlkp

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się ochronę następującego pomnika przyrody:

1. trzech drzew z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) oznaczony Nr 610, rosnących na targowisku miejskim w Krzyżu Wlkp. (Dz. Nr 749/10).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Elżbieta Thomas


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do uchwały nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) zniesienie form ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych ze względu na, które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Trzy drzewa z gatunku wiąz szypułkowy, które rosną na targowisku miejskim w Krzyżu Wlkp. są częściowo obumarłe (posusz w koronie w 70%, ubytek z wypróchnieniem), spadające konary zagrażają bezpieczeństwu osób przebywającym w pobliżu i poruszających się po targowisku oraz budynkom znajdujących się na targowisku i w bliskiej ich odległości, które znajdują się zaledwie od 1m od ww. drzew. Pomnik przyrody podlega szczegółowej ochronie prawnej. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa objętego ochroną w formie pomnika przyrody wiąże się z koniecznością zniesienia tej formy ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) zniesienie statusu pomnika przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, która wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Biorąc powyższe pod uwagę przedkładam projekt uchwały w tym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »