Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe