Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/557/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 26 kwietnia 2018r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe