Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.48.2020 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe