Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.592.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/131/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe