reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Obowiązek ubezpieczenia biura rachunkowego od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Obowiązek ubezpieczenia biura rachunkowego od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Osoby świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności.

Kto musi podpisać umowę ubezpieczenia OC?

Umowę ubezpieczenia OC musi zawrzeć przedsiębiorca, a nie zleceniobiorca czy pracownik biura rachunkowego.

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi zawrzeć:

  • jeśli biuro rachunkowe prowadzi przedsiębiorca będący osobą fizyczną - umowę ubezpieczenia OC zawiera sam przedsiębiorca
  • gdy biuro prowadzone jest w formie spółki cywilnej, przedsiębiorcami są jej wspólnicy - ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z działalnością gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą posiadać wspólnicy spółki cywilnej
  • jeżeli biuro rachunkowe działa w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, to spółka ta ma osobowość prawną i jest przedsiębiorcą - umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien podpisać zarząd (nie mogą to być wspólnicy spółki z o.o., chyba że wchodzą w skład jej zarządu)
  • jeżeli biuro rachunkowe działa w formie spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej - umowę ubezpieczenia zawiera podmiot reprezentujący spółkę (w spółce partnerskiej każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie lub można powołać do tego zarząd; w spółce jawnej każdy ze wspólników może reprezentować interesy spółki; w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej uprawionymi do reprezentowania spółki są komplementariusze)

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi lub innym bliskim członkom rodziny. Nie obejmuje też szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, jeżeli skazano go za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub utracił on pełną zdolność do czynności prawnych (art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Ubezpieczenie będzie jednak obejmować szkodę, jeśli ubezpieczony wyrządzi ją w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym spełniał warunki ubezpieczenia (czyli nie skazano go za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów ani nie utracił zdolności do czynności prawnych).

OC nie obejmuje również szkód z tytułu zapłaty kar umownych oraz powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i ataków terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro. Euro przelicza się na złotówki po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zawarto umowę ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

reklama

Przydatne formularze online

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama
reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama