Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem

Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?

Sposób kontaktu z klientem biura rachunkowego

Na proces księgowania wpływają nie tylko dokumenty dostarczane przez klienta, lecz również informacje, które przekazuje lub stara się uzyskać od pracowników biura rachunkowego. Najlepiej, gdy są one przekazywane w taki sposób, aby można było utrwalić ich treść. Jednak część klientów nie odpisuje na wiadomości e-mail i często dzwoni do księgowej. W takiej sytuacji pewnym zabezpieczeniem jest przesłanie klientowi wiadomości e-mail z podsumowaniem treści, która została przekazana, aby potem klient nie zakwestionował swoich słów, gdyby jakieś inne rozwiązanie stało się dla niego korzystniejsze.

Przykład
Klient w trakcie kontroli twierdził, że poinformował księgową o konieczności usunięcia faktury kosztowej. Faktura została bowiem przekazana przez pomyłkę, ponieważ jest to jego własny koszt (a nie spółki), a tylko pomyłkowo znalazł się w dokumentach spółki. Klient twierdzi, że wydatek ten jest tak ewidentnie niezwiązany z działalnością, że każda księgowa z pewnością odmówiłaby jego zaksięgowania, biuro rachunkowe przez nieuwagę to zaksięgowało, a teraz unika odpowiedzialności. Sytuacji tej biuro rachunkowe mogłoby uniknąć, wcześniej wysyłając maila do klienta z podsumowaniem treści "żądania klienta" zaksięgowania tej faktury.

Zdarza się również sytuacja, w której klient dzwoni na szybko do biura rachunkowego i prosi o radę, co będzie dla niego korzystniejsze podatkowo. Zaskoczona księgowa może mu udzielać takiej informacji - poprawnie lub błędnie. Jednak jeśli nie posiada uprawnień do udzielania porad podatkowych, to popełnienia przestępstwo. Lepiej przez telefon odpowiedzieć, że teraz księgowa nie może rozmawiać i poprosić o wiadomość e-mail albo od razu poinformować o konieczności wizyty u doradcy podatkowego, ponieważ udzielenie przez nią takiej informacji zagrożone jest karą.

Niektórzy klienci mają zwyczaj nagrywania rozmów, dlatego w kontakcie nawet z najmilszym przedstawicielem firmy należy być uważnym, aby z pośpiechu nie powiedzieć czegoś za dużo.

Doradzanie klientowi w sytuacji trudności płatniczych i w zakresie spółki

Klient biura rachunkowego może poprosić swoją księgową o spotkanie, ponieważ zastanawia się nad zmianą formy prowadzonej działalności np. na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i chciałby uzyskać informację, czym się ona różni pod względem księgowym od jednoosobowej działalności gospodarczej.

W trakcie konwersacji z klientem często wychodzi, że w dużej mierze jest on bardziej zainteresowany kwestiami prawnymi niż aspektami księgowymi. Nie poszedł do adwokata lub radcy prawnego, bo tam jest drogo, a u księgowej płaci miesięczny abonament za usługi, więc może z tego skorzystać. Biuro rachunkowe, gdy świadczy usługi prawne, nie jest chronione przez swoje ubezpieczenie OC, odpowiada własnym majątkiem bez względu na to, czy osiągnęło korzyść majątkową z takiej porady. Być może warto wstrzymać się z takimi poradami i polecić klientowi sprawdzonego prawnika. Dodatkowo jest bardzo prawdopodobne, że poruszona zostanie tematyka wchodząca w zakres porad podatkowych, a świadczenie ich bez uprawnień grozi odpowiedzialnością karną.

Zadłużony klient. Księgowy pomagający klientowi uniknąć zapłacenia długów może popełnić przestępstwo

Zdarza się również, że klient zainteresowany jest założeniem spółki nie tylko ze względu na optymalizację kosztów, lecz z powodu swojego zadłużenia. Przy tego typu działalności może zostać popełnione przestępstwo.

Przepisy Kodeksu karnego stanowią, że osoba, która w razie grożącej jej niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Surowsza odpowiedzialność przewidziana jest dla osoby, która w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem bądź usuwa znaki zajęcia.

Oprócz tego odpowiedzialność karna przewidziana jest dla dłużnika kilku wierzycieli, który udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) i przenosi na nią składniki swojego majątku.

Za przestępstwo odpowiedzialność ponosi nie tylko sam sprawca, lecz także osoba ułatwiająca swoim zachowaniem jego popełnienie (pomocnik) lub nakłaniająca do działania sprzecznego z prawem (podżegacz). Te formy popełnienia czynu zabronionego mogłyby być przypisane księgowej udzielającej swojemu klientowi informacji na temat działań w razie niewypłacalności. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

Przykład
Do księgowej przyszedł klient prowadzący do tej pory jednoosobową działalność gospodarczą. Twierdzi, że chciałby założyć spółkę, ponieważ oszukał go kontrahent, który go tak zniesławił, że nie jest w stanie prowadzić działalności pod swoim imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo chciałby przekazać swój samochód spółce. Księgowa pomogła mu założyć spółkę przez S24 i poinformowała o możliwości sprzedaży samochodu. Okazało się, że klient jest niewypłacalny, komornik poszukuje jego majątku. Wobec klienta wszczęto postępowanie karne. Składając wyjaśnienia, stwierdził, że on nie miał zamiaru popełnić żadnego przestępstwa, a nawet jego pomysł został skonsultowany z księgową. Księgową wezwano w charakterze świadka. W tego typu sytuacjach istnieje zawsze ryzyko, że księgowemu mogą zostać przedstawione zarzuty pomocnictwa do wskazanych wyżej przestępstw. Nawet gdyby w sprawie nie zapadł wyrok skazujący, to taka sytuacja nie jest przyjemna.

Dokumenty klienta biura rachunkowego przekazywane do banku. Uwaga na fałszywe dokumenty

Klienci biur rachunkowych starający się o kredyty często proszą biuro rachunkowe o wypełnienie wniosku czy przygotowanie rachunku zysków i strat za dany okres. Firma ma większe szanse na uzyskanie kredytowania, jeśli osiąga przychody, a nie ponosi straty. W takiej sytuacji przedsiębiorca może poprosić księgową o pomoc, która wiąże się dla niej z ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Przykład
Klient przyszedł na spotkanie do księgowego i zapytał, czy faktura kosztowa mogłaby zostać zaksięgowana w późniejszym okresie albo czy lepiej byłoby, gdyby wystawiono ją z inną datą. Poprosił również o informację, za co spółka mogłaby wystawić fakturę dla innego podmiotu, aby bezpiecznie zwiększyć przychody. Klient doręczył księgowemu dodatkową fakturę przychodową, a co do kosztowej to jego kontrahent na razie ją anulował. Następnie na tej podstawie sporządzono rachunek zysków i strat, który został podpisany przez księgowego. Dokument ten nie odzwierciedlał rzeczywistej sytuacji majątkowej spółki. Wiedza o nierzeczywistej sytuacji majątkowej i współudział z klientem, by "ulepszyć" rachunek zysków i strat, wiążą się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności karnej biura.

Przepis Kodeksu karnego wskazuje, że osoba, która w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Doradzanie w zakresie wystawienia faktury, która poświadcza nieprawdę, również jest przestępstwem. Będzie o tym napisane niżej.

Odpowiedzialność księgowej również mogłaby w tym przypadkach polegać na przypisaniu jej pomocnictwa czy też podżegania.

Doradzanie w sprawie wystawienia faktury. Uwaga na faktury poświadczające nieprawdę

Również należy unikać sytuacji, w których klient prosi o pomoc w zakresie wystawienia faktury (de facto poświadczającej nieprawdę co do okoliczności faktycznych), np. ze swojej działalności gospodarczej dla spółki czy dla kolegi.

Przepisy Kodeksu karnego stanowią, że przestępstwem jest wystawienie faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna (przekracza 200 000 zł), poświadczającej nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub używanie takiej faktury lub faktur.

Jeśli kwota nie jest znaczna, to działanie może wyczerpać znamiona przestępstwa polegającego na wystawieniu dokumentu poświadczającego nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez osobę uprawnioną do jego wystawienia. Może także stanowić czyn zabroniony przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego polegającego na wystawieniu faktury w sposób nierzetelny.

Jeśli klient pyta o fakturę, można poinformować go o wymogach formalnych oraz o tym, że powinna dokumentować rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, a jej kwota odpowiadać wartości sprzedanego towaru czy świadczonej usługi. Jeśli chciałby uzyskać informację, kiedy powinien ją wystawić, to odesłać do odpowiednich przepisów prawa przewidujących termin wystawienia faktury albo poinformować o treści przepisów regulujących termin wystawiania faktur.

Dostarczanie klientom wzorów dokumentów. Uwaga na świadczenie usług prawnych

Czasami klienci proszą o przesłanie im wzorów dokumentów, takich jak protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników, wzory umów itp. Lepiej tego unikać, aby nie narazić się na odpowiedzialność w związku ze świadczeniem usług prawnych, które nie są chronione polisą OC biura rachunkowego. Stosując taki wzór, klient może łatwo pominąć pewne okoliczności istotne prawnie.

Przykład
Klient otrzymał od księgowego wzór protokołu zgromadzenia wspólników. Nie zbadał mandatu członka zarządu i nie wprowadził do protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników postanowienia o powołaniu członka zarządu na okres kolejnej kadencji (co było konieczne ze względu na wygaśnięcie mandatu). Klient nie analizował przy tym wymogów przewidzianych w jego umowie spółki i nie zwołał zgromadzenia w odpowiedni sposób. W momencie gdy klient postanowił sprzedać spółkę, to zainteresowany kontrahent odstąpił od nabycia udziałów, ponieważ przeprowadzona weryfikacja wskazała na to, że kontrakty były zawierane przez osobę, której wygasł mandat członka zarządu. Były już klient postanowił pozwać księgowego o odszkodowanie z powodu świadczenia wadliwych usług prawnych na podstawie umowy ustnej. Bez względu na wynik takiego procesu lepiej unikać podobnych sytuacji.

Oczywiście nie ma nic złego w tym, aby przesłać klientowi wzór wypełnionego raportu kasowego, KP czy KW.

Zatrzymanie dokumentów niepłacącego klienta

Jeśli klient nie uiścił zapłaty za usługi księgowe, to biuro rachunkowe nie powinno odmawiać wydania mu dokumentów po wypowiedzeniu umowy. Zatrzymując dokumenty, naraża się na odpowiedzialność karną za ukrywanie dokumentu, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać.

Reakcja na roszczenie zgłaszane przez klienta

W sytuacji gdy klient zgłasza roszczenie do biura rachunkowego, jego właściciel powinien przed udzieleniem odpowiedzi zbadać gruntownie sprawę. Może się zdarzyć, że klient przedstawi sytuację zupełnie odmiennie, niż miało to miejsce, albo pominie pewne istotne okoliczności, czego od razu nie musi zauważyć właściciel biura rachunkowego, zwłaszcza gdy firma nie była obsługiwana przez niego osobiście. Pod wpływem emocji mógłby powiedzieć, że naprawi oczywiście szkodę. Gdyby takie oświadczenie zostało gdzieś utrwalone, to niewątpliwie pogorszyłoby sytuację procesową biura.

Wobec tego lepiej poddać analizie wszelką korespondencję e-mail, porozmawiać z pracownikami, przejrzeć dokumenty przesłane przez klienta i dopiero wtedy zająć merytoryczne stanowisko.

Jeśli klient stawia jakieś zarzuty w drodze wiadomości e-mail, nawet gdy nie powodują one odpowiedzialności odszkodowawczej, należałoby na nie odpowiedzieć, żeby potem w trakcie procesu nie zostało wyprowadzone domniemanie faktyczne, jakoby brak odpowiedzi należało potraktować jako unikanie tematu czy kontaktu z powodu prawdziwości poczynionego zarzutu, czyli de facto przyznanie się.

Klient oczekujący świadczeń wykraczających poza obowiązki biura z umowy

Biuro rachunkowe nie jest zobowiązane do świadczenia usług, które nie wynikają z zawartej umowy, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Dotyczy to między innymi żądania poszukiwania świadczeń, jakie przysługują klientowi z tzw. tarcz antykryzysowych, przygotowywania wniosków o dotacje z PFR, wysyłania informacji o BDO itp. Takie działanie to raczej usługa prawna niż księgowa, a zatem nie korzystałoby z ochrony polisy OC biura rachunkowego. W związku z tym należałoby ocenić, czy potencjalny przychód osiągnięty z takiego świadczenia odpowiada ponoszonemu ryzyku, zwłaszcza gdy zdarzali się klienci, którzy oczekiwali kompletnej usługi w tym zakresie bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

Strony wiąże określona umowa i nie należy ulegać presjom w stylu, że "księgowa kolegi to robi" albo wypadałoby pomóc w trudnej sytuacji. Zazwyczaj klient, który chce uzyskać jak najwięcej świadczeń za darmo, które nie były objęte umową, będzie w przyszłości stwarzał inne problemy, np. kwestionował bezpodstawnie wysokość faktury za usługi księgowe, renegocjował ich cenę, żądając jej obniżenia z powodu tego, że gdzieś indziej znalazł znacznie tańszą ofertę.

Wątpliwe koszty uzyskania przychodu

W przypadku gdy klient twierdzi, że dana faktura stanowi koszt uzyskania przychodu, a wydaje się to wątpliwe, warto odebrać od niego oświadczenie o tym, że żąda jego zaksięgowania na własne ryzyko i zwalnia w tym zakresie biuro rachunkowe od odpowiedzialności.

Jeśli takie sytuacje zdarzają się często albo klient odmawia złożenia ww. oświadczenia, to warto rozważyć wypowiedzenie umowy o świadczenie usług księgowych, żeby nie narazić się na ewentualną odpowiedzialność za czyn zabroniony.

Artykuł jest fragmentem publikacji "Gorące tematy dla biur rachunkowych. Podatki, płace i odpowiedzialność biura"

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Biura rachunkowe
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ponad 3/4 biur rachunkowych chce przywrócenia licencji zawodu księgowego
  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zrzeszająca 1700 podmiotów, przeprowadziła badanie na temat licencji zawodu księgowego. Prawie 77% biur rachunkowych uważa, że jej przywrócenie będzie miało pozytywny wpływ na branżę.
  Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
  Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?
  Polski Ład - nowa szansa dla polskiej księgowości?
  Polski Ład a księgowość. Czy dobry księgowy może pomóc w amortyzacji negatywnych skutków Polskiego Ładu, a odpowiednie decyzje, obejmujące m.in. przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę, zastosowanie ulgi podatkowej, przesuwanie kosztów czy też wykorzystanie estońskiego CIT-u, przyniosą przedsiębiorcom korzyści? Jak firmy mogą poradzić sobie ze skutkami nowego rządowego programu?
  Biura rachunkowe podnoszą ceny i mają więcej klientów
  Według Krajowej Izby Biur Rachunkowych usługi księgowych podrożały już nawet o 30%, a mimo to branża odczuwa coraz większy napływ klientów. To efekt paniki wywołanej wprowadzeniem Polskiego Ładu, który wszedł w życie nawet pomimo faktu, że organizacje zrzeszające środowiska księgowych zgłaszały do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia odnośnie zbyt obszernych przepisów i zdecydowanie zbyt krótkiego czasu na ich wdrożenie w życie.
  Ubezpieczenie dla księgowych i biur rachunkowych
  Zmiany w podatkowo-składkowe w ramach programu rządowego Polski Ład, jakie weszły w życie od początku 2022 roku spowodowały liczne wątpliwości odnośnie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ewentualne błędy i odpowiedzialność karno-skarbowa księgowych, będą pojawiać się przez najbliższe miesiące, ale także nawet dopiero za kilka lat. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia ochrony karno-skarbowej (czy prawno-podatkowej). Systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 r.
  Usługi księgowe - rezygnacja z kasy fiskalnej
  Usługi księgowe a kasa fiskalna. Czy podatnik świadczący usługi księgowe, który mimo braku obowiązku stosowania kasy w prowadzonej działalności gospodarczej, dobrowolnie rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie oraz nie przekroczył kwoty uprawnionej do korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy, może zrezygnować z kasy rejestrującej?
  Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?
  Większość przedsiębiorców (60%) uważa, że współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się zdalnie – wynika z analizy portalu Oferteo.pl. Wśród usług, jakich najczęściej poszukują, jest prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie deklaracji podatkowych.
  Pieniądze dla firm – czy musi być tak drogo?
  Każdy dyrektor finansowy, księgowa, czy właściciel firmy stara się optymalizować koszty obsługi finansowania działalności firmy. Chodzi nie tylko o sam koszt kapitału, a więc cenę kredytu, leasingu, czy faktoringu, ale także o pracę, którą należy wykonać, aby uzyskać finansowanie i je obsłużyć. W wielu przypadkach uzyskanie środków wiąże się z dużym nakładem tak nielubianej „papierkowej roboty”. Podpowiadamy, co można zautomatyzować, żeby odciążyć pracowników księgowości.
  Kongres MKBR w Targach Kielce – udane spotkanie nowoczesnych biur rachunkowych i księgowych
  Ponad 300 uczestników wzięło udział w II Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych, który trwał od 26 do 27 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Księgowi wysłuchali ponad 20 wykładów i wzięli udział w 10 różnych warsztatach. To jedyne wydarzenie w Polsce, które daje możliwość rozwoju biurom rachunkowym, a ich właścicielom poznanie narzędzi do wzmacniania biznesu.
  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?
  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.
  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?
  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.
  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie
  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych
  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?
  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.
  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.
  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.
  Czy księgowość jest kobietą?
  Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?
  Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.
  Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.
  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania
  Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.
  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych
  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.
  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  OC biur rachunkowych w 2021 roku
  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).
  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym
  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.
  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?
  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?
  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?
  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?
  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.