Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem

Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?

Sposób kontaktu z klientem biura rachunkowego

Na proces księgowania wpływają nie tylko dokumenty dostarczane przez klienta, lecz również informacje, które przekazuje lub stara się uzyskać od pracowników biura rachunkowego. Najlepiej, gdy są one przekazywane w taki sposób, aby można było utrwalić ich treść. Jednak część klientów nie odpisuje na wiadomości e-mail i często dzwoni do księgowej. W takiej sytuacji pewnym zabezpieczeniem jest przesłanie klientowi wiadomości e-mail z podsumowaniem treści, która została przekazana, aby potem klient nie zakwestionował swoich słów, gdyby jakieś inne rozwiązanie stało się dla niego korzystniejsze.

Przykład
Klient w trakcie kontroli twierdził, że poinformował księgową o konieczności usunięcia faktury kosztowej. Faktura została bowiem przekazana przez pomyłkę, ponieważ jest to jego własny koszt (a nie spółki), a tylko pomyłkowo znalazł się w dokumentach spółki. Klient twierdzi, że wydatek ten jest tak ewidentnie niezwiązany z działalnością, że każda księgowa z pewnością odmówiłaby jego zaksięgowania, biuro rachunkowe przez nieuwagę to zaksięgowało, a teraz unika odpowiedzialności. Sytuacji tej biuro rachunkowe mogłoby uniknąć, wcześniej wysyłając maila do klienta z podsumowaniem treści "żądania klienta" zaksięgowania tej faktury.

Zdarza się również sytuacja, w której klient dzwoni na szybko do biura rachunkowego i prosi o radę, co będzie dla niego korzystniejsze podatkowo. Zaskoczona księgowa może mu udzielać takiej informacji - poprawnie lub błędnie. Jednak jeśli nie posiada uprawnień do udzielania porad podatkowych, to popełnienia przestępstwo. Lepiej przez telefon odpowiedzieć, że teraz księgowa nie może rozmawiać i poprosić o wiadomość e-mail albo od razu poinformować o konieczności wizyty u doradcy podatkowego, ponieważ udzielenie przez nią takiej informacji zagrożone jest karą.

Niektórzy klienci mają zwyczaj nagrywania rozmów, dlatego w kontakcie nawet z najmilszym przedstawicielem firmy należy być uważnym, aby z pośpiechu nie powiedzieć czegoś za dużo.

Doradzanie klientowi w sytuacji trudności płatniczych i w zakresie spółki

Klient biura rachunkowego może poprosić swoją księgową o spotkanie, ponieważ zastanawia się nad zmianą formy prowadzonej działalności np. na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i chciałby uzyskać informację, czym się ona różni pod względem księgowym od jednoosobowej działalności gospodarczej.

W trakcie konwersacji z klientem często wychodzi, że w dużej mierze jest on bardziej zainteresowany kwestiami prawnymi niż aspektami księgowymi. Nie poszedł do adwokata lub radcy prawnego, bo tam jest drogo, a u księgowej płaci miesięczny abonament za usługi, więc może z tego skorzystać. Biuro rachunkowe, gdy świadczy usługi prawne, nie jest chronione przez swoje ubezpieczenie OC, odpowiada własnym majątkiem bez względu na to, czy osiągnęło korzyść majątkową z takiej porady. Być może warto wstrzymać się z takimi poradami i polecić klientowi sprawdzonego prawnika. Dodatkowo jest bardzo prawdopodobne, że poruszona zostanie tematyka wchodząca w zakres porad podatkowych, a świadczenie ich bez uprawnień grozi odpowiedzialnością karną.

Zadłużony klient. Księgowy pomagający klientowi uniknąć zapłacenia długów może popełnić przestępstwo

Zdarza się również, że klient zainteresowany jest założeniem spółki nie tylko ze względu na optymalizację kosztów, lecz z powodu swojego zadłużenia. Przy tego typu działalności może zostać popełnione przestępstwo.

Przepisy Kodeksu karnego stanowią, że osoba, która w razie grożącej jej niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Surowsza odpowiedzialność przewidziana jest dla osoby, która w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem bądź usuwa znaki zajęcia.

Oprócz tego odpowiedzialność karna przewidziana jest dla dłużnika kilku wierzycieli, który udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) i przenosi na nią składniki swojego majątku.

Za przestępstwo odpowiedzialność ponosi nie tylko sam sprawca, lecz także osoba ułatwiająca swoim zachowaniem jego popełnienie (pomocnik) lub nakłaniająca do działania sprzecznego z prawem (podżegacz). Te formy popełnienia czynu zabronionego mogłyby być przypisane księgowej udzielającej swojemu klientowi informacji na temat działań w razie niewypłacalności. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

Przykład
Do księgowej przyszedł klient prowadzący do tej pory jednoosobową działalność gospodarczą. Twierdzi, że chciałby założyć spółkę, ponieważ oszukał go kontrahent, który go tak zniesławił, że nie jest w stanie prowadzić działalności pod swoim imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo chciałby przekazać swój samochód spółce. Księgowa pomogła mu założyć spółkę przez S24 i poinformowała o możliwości sprzedaży samochodu. Okazało się, że klient jest niewypłacalny, komornik poszukuje jego majątku. Wobec klienta wszczęto postępowanie karne. Składając wyjaśnienia, stwierdził, że on nie miał zamiaru popełnić żadnego przestępstwa, a nawet jego pomysł został skonsultowany z księgową. Księgową wezwano w charakterze świadka. W tego typu sytuacjach istnieje zawsze ryzyko, że księgowemu mogą zostać przedstawione zarzuty pomocnictwa do wskazanych wyżej przestępstw. Nawet gdyby w sprawie nie zapadł wyrok skazujący, to taka sytuacja nie jest przyjemna.

Dokumenty klienta biura rachunkowego przekazywane do banku. Uwaga na fałszywe dokumenty

Klienci biur rachunkowych starający się o kredyty często proszą biuro rachunkowe o wypełnienie wniosku czy przygotowanie rachunku zysków i strat za dany okres. Firma ma większe szanse na uzyskanie kredytowania, jeśli osiąga przychody, a nie ponosi straty. W takiej sytuacji przedsiębiorca może poprosić księgową o pomoc, która wiąże się dla niej z ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Przykład
Klient przyszedł na spotkanie do księgowego i zapytał, czy faktura kosztowa mogłaby zostać zaksięgowana w późniejszym okresie albo czy lepiej byłoby, gdyby wystawiono ją z inną datą. Poprosił również o informację, za co spółka mogłaby wystawić fakturę dla innego podmiotu, aby bezpiecznie zwiększyć przychody. Klient doręczył księgowemu dodatkową fakturę przychodową, a co do kosztowej to jego kontrahent na razie ją anulował. Następnie na tej podstawie sporządzono rachunek zysków i strat, który został podpisany przez księgowego. Dokument ten nie odzwierciedlał rzeczywistej sytuacji majątkowej spółki. Wiedza o nierzeczywistej sytuacji majątkowej i współudział z klientem, by "ulepszyć" rachunek zysków i strat, wiążą się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności karnej biura.

Przepis Kodeksu karnego wskazuje, że osoba, która w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Doradzanie w zakresie wystawienia faktury, która poświadcza nieprawdę, również jest przestępstwem. Będzie o tym napisane niżej.

Odpowiedzialność księgowej również mogłaby w tym przypadkach polegać na przypisaniu jej pomocnictwa czy też podżegania.

Doradzanie w sprawie wystawienia faktury. Uwaga na faktury poświadczające nieprawdę

Również należy unikać sytuacji, w których klient prosi o pomoc w zakresie wystawienia faktury (de facto poświadczającej nieprawdę co do okoliczności faktycznych), np. ze swojej działalności gospodarczej dla spółki czy dla kolegi.

Przepisy Kodeksu karnego stanowią, że przestępstwem jest wystawienie faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna (przekracza 200 000 zł), poświadczającej nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub używanie takiej faktury lub faktur.

Jeśli kwota nie jest znaczna, to działanie może wyczerpać znamiona przestępstwa polegającego na wystawieniu dokumentu poświadczającego nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez osobę uprawnioną do jego wystawienia. Może także stanowić czyn zabroniony przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego polegającego na wystawieniu faktury w sposób nierzetelny.

Jeśli klient pyta o fakturę, można poinformować go o wymogach formalnych oraz o tym, że powinna dokumentować rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, a jej kwota odpowiadać wartości sprzedanego towaru czy świadczonej usługi. Jeśli chciałby uzyskać informację, kiedy powinien ją wystawić, to odesłać do odpowiednich przepisów prawa przewidujących termin wystawienia faktury albo poinformować o treści przepisów regulujących termin wystawiania faktur.

Dostarczanie klientom wzorów dokumentów. Uwaga na świadczenie usług prawnych

Czasami klienci proszą o przesłanie im wzorów dokumentów, takich jak protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników, wzory umów itp. Lepiej tego unikać, aby nie narazić się na odpowiedzialność w związku ze świadczeniem usług prawnych, które nie są chronione polisą OC biura rachunkowego. Stosując taki wzór, klient może łatwo pominąć pewne okoliczności istotne prawnie.

Przykład
Klient otrzymał od księgowego wzór protokołu zgromadzenia wspólników. Nie zbadał mandatu członka zarządu i nie wprowadził do protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników postanowienia o powołaniu członka zarządu na okres kolejnej kadencji (co było konieczne ze względu na wygaśnięcie mandatu). Klient nie analizował przy tym wymogów przewidzianych w jego umowie spółki i nie zwołał zgromadzenia w odpowiedni sposób. W momencie gdy klient postanowił sprzedać spółkę, to zainteresowany kontrahent odstąpił od nabycia udziałów, ponieważ przeprowadzona weryfikacja wskazała na to, że kontrakty były zawierane przez osobę, której wygasł mandat członka zarządu. Były już klient postanowił pozwać księgowego o odszkodowanie z powodu świadczenia wadliwych usług prawnych na podstawie umowy ustnej. Bez względu na wynik takiego procesu lepiej unikać podobnych sytuacji.

Oczywiście nie ma nic złego w tym, aby przesłać klientowi wzór wypełnionego raportu kasowego, KP czy KW.

Zatrzymanie dokumentów niepłacącego klienta

Jeśli klient nie uiścił zapłaty za usługi księgowe, to biuro rachunkowe nie powinno odmawiać wydania mu dokumentów po wypowiedzeniu umowy. Zatrzymując dokumenty, naraża się na odpowiedzialność karną za ukrywanie dokumentu, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać.

Reakcja na roszczenie zgłaszane przez klienta

W sytuacji gdy klient zgłasza roszczenie do biura rachunkowego, jego właściciel powinien przed udzieleniem odpowiedzi zbadać gruntownie sprawę. Może się zdarzyć, że klient przedstawi sytuację zupełnie odmiennie, niż miało to miejsce, albo pominie pewne istotne okoliczności, czego od razu nie musi zauważyć właściciel biura rachunkowego, zwłaszcza gdy firma nie była obsługiwana przez niego osobiście. Pod wpływem emocji mógłby powiedzieć, że naprawi oczywiście szkodę. Gdyby takie oświadczenie zostało gdzieś utrwalone, to niewątpliwie pogorszyłoby sytuację procesową biura.

Wobec tego lepiej poddać analizie wszelką korespondencję e-mail, porozmawiać z pracownikami, przejrzeć dokumenty przesłane przez klienta i dopiero wtedy zająć merytoryczne stanowisko.

Jeśli klient stawia jakieś zarzuty w drodze wiadomości e-mail, nawet gdy nie powodują one odpowiedzialności odszkodowawczej, należałoby na nie odpowiedzieć, żeby potem w trakcie procesu nie zostało wyprowadzone domniemanie faktyczne, jakoby brak odpowiedzi należało potraktować jako unikanie tematu czy kontaktu z powodu prawdziwości poczynionego zarzutu, czyli de facto przyznanie się.

Klient oczekujący świadczeń wykraczających poza obowiązki biura z umowy

Biuro rachunkowe nie jest zobowiązane do świadczenia usług, które nie wynikają z zawartej umowy, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Dotyczy to między innymi żądania poszukiwania świadczeń, jakie przysługują klientowi z tzw. tarcz antykryzysowych, przygotowywania wniosków o dotacje z PFR, wysyłania informacji o BDO itp. Takie działanie to raczej usługa prawna niż księgowa, a zatem nie korzystałoby z ochrony polisy OC biura rachunkowego. W związku z tym należałoby ocenić, czy potencjalny przychód osiągnięty z takiego świadczenia odpowiada ponoszonemu ryzyku, zwłaszcza gdy zdarzali się klienci, którzy oczekiwali kompletnej usługi w tym zakresie bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

Strony wiąże określona umowa i nie należy ulegać presjom w stylu, że "księgowa kolegi to robi" albo wypadałoby pomóc w trudnej sytuacji. Zazwyczaj klient, który chce uzyskać jak najwięcej świadczeń za darmo, które nie były objęte umową, będzie w przyszłości stwarzał inne problemy, np. kwestionował bezpodstawnie wysokość faktury za usługi księgowe, renegocjował ich cenę, żądając jej obniżenia z powodu tego, że gdzieś indziej znalazł znacznie tańszą ofertę.

Wątpliwe koszty uzyskania przychodu

W przypadku gdy klient twierdzi, że dana faktura stanowi koszt uzyskania przychodu, a wydaje się to wątpliwe, warto odebrać od niego oświadczenie o tym, że żąda jego zaksięgowania na własne ryzyko i zwalnia w tym zakresie biuro rachunkowe od odpowiedzialności.

Jeśli takie sytuacje zdarzają się często albo klient odmawia złożenia ww. oświadczenia, to warto rozważyć wypowiedzenie umowy o świadczenie usług księgowych, żeby nie narazić się na ewentualną odpowiedzialność za czyn zabroniony.

Artykuł jest fragmentem publikacji "Gorące tematy dla biur rachunkowych. Podatki, płace i odpowiedzialność biura"

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Biura rachunkowe
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Automatyczna księgowość. Jak to działa?

  Największe problemy i jednocześnie wyzwania związane z pracą księgowego to częste zmiany przepisów – 87% wskazań i niejasność przepisów – 61%. Zakres wymaganej od księgowego wiedzy nieustannie się powiększa. Zmiany zasad rozliczania powodują, że także zawodowi księgowi posiłkują się automatycznymi platformami – w przypadku faktura.pl ich liczba zwiększyła się o 95% od 2020 roku. Księgowość automatyczna może także być korzystna ze względu na zbliżającą się obligatoryjność Krajowego Systemu e-Faktur. 

  Jak pozyskać nowych klientów do biura rachunkowego i zwiększyć obroty?
  Prowadzisz biuro rachunkowe i chcesz zwiększyć jego dochody? Zastanawiasz się, jak reklamować biuro rachunkowe, by pozyskać nowych klientów? Zadbaj o cztery kwestie: przyciągnij uwagę, wykorzystuj nowoczesne kanały komunikacji, pokaż swoją sprawność w rozwiązywaniu problemów oraz zagwarantuj pełne bezpieczeństwo wrażliwych danych firmowych. Nie wiesz, od czego zacząć? Przeczytaj artykuł, by rozwiać swoje wątpliwości.
  Księgowi i podatnicy w rzeczywistości po Polskim Ładzie 2.0 - rozliczenia roczne PIT, PIT-2
  Jak wygląda praca księgowych w rzeczywistości po Polskim Ładzie 2.0? Jakie problemy mają podatnicy z podatkiem dochodowym (PIT), składką zdrowotną i PIT-2? O tym rozmawiamy z Beatą Boruszkowską, prezesem Zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
  Procedury w biurze rachunkowym. Instrukcja wdrożenia nowego księgowego (wzór)
  Jak wdrożyć nowego księgowego w biurze rachunkowym krok po kroku? Sprawdź naszą instrukcję.
  Rekordowa edycja Kongresu Biur Rachunkowych już wkrótce!
  Biura rachunkowe. Współpraca międzynarodowa, obsługa zagranicznych klientów, zatrudnianie cudzoziemców, partnerstwo w biznesie oraz sprzedaż i marketing, digitalizacja, nowe technologie, archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo danych to tematy trzeciej edycji Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, który odbędzie się już 26-27 października 2022 roku w Targach Kielce!
  Ceny usług księgowych. Za co płacę księgowej i dlaczego tak drogo?
  Od czego zależy cena usług księgowych? Co wpływa na wysokość wynagrodzenia dla księgowej, czy biura rachunkowego?
  III Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców
  III Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców, to kontynuacja działań wspierających dialog, wymianę doświadczeń, budowanie relacji oraz przekazywanie wiedzy z zakresu usług księgowych. Wydarzenie odbędzie się 6 października 2022 r. - Wrocław, Hala Stulecia.
  Biuro rachunkowe - jak współpracować z trudnym klientem
  W praktyce biura rachunkowego zdarza się co jakiś czas tzw. trudny klient. Jaki jest właściwie ten trudny klient - zdenerwowany, arogancki, irytujący? To ten, który krzyczy, szantażuje? A może ten leniwy albo ten, który ciągle Cię o coś prosi? Mogę wymieniać i wymieniać, bo wiem, że każdy z nas inaczej definiuje trudnego klienta. Jakie są typy "trudnych klientów"? Jak współpracować z trudnymi klientami?
  Wynagrodzenie za usługi biura rachunkowego - jak ustalić
  Jak ustalić wynagrodzenie za usługi biura rachunkowego? Co wziąć pod uwagę kalkulując cenę usługi dla klienta? Liczbę dokumentów? Czasochłonność poszczególnych czynności (np. wystawiania faktur)? A może najlepiej ustalić wynagrodzenie ryczałtowo? Jak wycenić usługi dodatkowe?
  Globalnie czy lokalnie – o przyszłości branży rachunkowej podczas MKBR
  Trzecie spotkanie pod szyldem Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, które odbędzie się w Targach Kielce już 26 i 27 października 2022 roku, to najważniejsze jesienne wydarzenie przedstawicieli biur rachunkowych i ludzi związanych z sektorem księgowości.
  Czy można płacić za usługi biura rachunkowego na rachunek spoza wykazu (białej listy) podatników VAT
  Biuro rachunkowe podpisało umowy o prowadzenie księgowości, w związku z czym na koniec miesiąca wystawia na rzecz swoich klientów faktury VAT o wartości poniżej 15 000 zł. Czy klienci biura powinni zapłacić przelewem na rachunek, który widnieje na białej liście? Czy mogą uregulować należność gotówką lub dokonać płatności na inne konto spoza białej listy?
  Regulacja (np. certyfikacja) zawodu księgowego. Co myślą sami księgowi?
  Certyfikacja zawodu księgowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży, co podkreśla Ministerstwo Finansów. Przez resort rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt. Obecnie trwają prekonsultacje społeczne. A co sądzi o tym sama branża?
  Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu – bezpłatne webinarium 23 sierpnia 2022 roku
  INFORAKADEMIA zaprasza biura rachunkowe na bezpłatne webinarium „Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku. Polecamy!
  Księgowe poszukiwane od zaraz. Powodem Polski Ład
  Księgowe, kadrowe, specjaliści podatkowi to obecnie najbardziej poszukiwane osoby na rynku pracy. Chwilowo można nawet zaryzykować tezę, że więcej firm obecnie poszukuje właśnie tych specjalistów, a nie np. informatyków. Księgowe mogą liczyć na dobre oferty pod kątem organizacyjnym i finansowym. Jedyne oczekiwania pracodawców dotyczą znajomości i umiejętności opanowania Polskiego Ładu i bieżących nowelizacji.
  Biura rachunkowe nie chcą testować KSeF-u
  Zero faktur przesłanych do Krajowego Systemu eFaktur, dwanaście wprowadzonych tokenów – to efekty kilku tygodni testowania KSeF. Księgowi przyznają, że nie mają czasu na to, by zapoznawać się z nowym rozwiązaniem Ministerstwa Finansów.
  Czy księgowi są skazani na nadgodziny? Przemęczeni pracownicy biur rachunkowych myślą o zmianie pracy
  Czy praca w księgowości jest możliwa bez nadgodzin? 60% ankietowanych nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny, a 65% respondentów ma ich co miesiąc przynajmniej 40. 15% pracuje tak dużo, że nadgodzin nawet nie liczy. W praktyce oznacza to, że wiele księgowych co najmniej przez tydzień pracuje… za darmo. Do tego dochodzą ciągłe zmiany w przepisach, galopuje Nowy Ład, a Klienci dokładają swoje. Nic dziwnego, że 58% respondentów w ostatnim czasie myśli o zmianie zawodu.
  Zakaz świadczenia usług księgowych, audytowych i doradztwa podatkowego dla podmiotów rosyjskich od 4 czerwca 2022 r. Umowy trzeba rozwiązać najpóźniej 5 lipca
  Z uwagi na agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska przyjęła już szósty pakiet sankcji i ograniczeń wobec Rosji. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zawiera m.in. zakaz świadczenia - bezpośrednio lub pośrednio - usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji. Zakaz ten obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.
  Księgowe perypetie, czyli jak Polski Ład namieszał
  Dzień Księgowego, przypadający na 9 czerwca, w tym roku jest szczególny, ponieważ Polski Ład wywołał spore zamieszanie w branży. Wielu księgowych stanęło przed najtrudniejszym zadaniem - wyjaśnieniem swoim klientom, jak to możliwe, że zarobią więcej, ale w kieszeni zostanie im mniej. Sieć OSCBR drugi rok z rzędu sprawdziła, jakie zabawne sytuacje przytrafiają się w biurach rachunkowych. Wbrew panującym stereotypom, praca w tym zawodzie nie zawsze jest nudna.
  Ponad 3/4 biur rachunkowych chce przywrócenia licencji zawodu księgowego
  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zrzeszająca 1700 podmiotów, przeprowadziła badanie na temat licencji zawodu księgowego. Prawie 77% biur rachunkowych uważa, że jej przywrócenie będzie miało pozytywny wpływ na branżę.
  Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
  Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?
  Polski Ład - nowa szansa dla polskiej księgowości?
  Polski Ład a księgowość. Czy dobry księgowy może pomóc w amortyzacji negatywnych skutków Polskiego Ładu, a odpowiednie decyzje, obejmujące m.in. przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę, zastosowanie ulgi podatkowej, przesuwanie kosztów czy też wykorzystanie estońskiego CIT-u, przyniosą przedsiębiorcom korzyści? Jak firmy mogą poradzić sobie ze skutkami nowego rządowego programu?
  Biura rachunkowe podnoszą ceny i mają więcej klientów
  Według Krajowej Izby Biur Rachunkowych usługi księgowych podrożały już nawet o 30%, a mimo to branża odczuwa coraz większy napływ klientów. To efekt paniki wywołanej wprowadzeniem Polskiego Ładu, który wszedł w życie nawet pomimo faktu, że organizacje zrzeszające środowiska księgowych zgłaszały do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia odnośnie zbyt obszernych przepisów i zdecydowanie zbyt krótkiego czasu na ich wdrożenie w życie.
  Ubezpieczenie dla księgowych i biur rachunkowych
  Zmiany w podatkowo-składkowe w ramach programu rządowego Polski Ład, jakie weszły w życie od początku 2022 roku spowodowały liczne wątpliwości odnośnie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ewentualne błędy i odpowiedzialność karno-skarbowa księgowych, będą pojawiać się przez najbliższe miesiące, ale także nawet dopiero za kilka lat. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia ochrony karno-skarbowej (czy prawno-podatkowej). Systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 r.
  Usługi księgowe - rezygnacja z kasy fiskalnej
  Usługi księgowe a kasa fiskalna. Czy podatnik świadczący usługi księgowe, który mimo braku obowiązku stosowania kasy w prowadzonej działalności gospodarczej, dobrowolnie rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie oraz nie przekroczył kwoty uprawnionej do korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy, może zrezygnować z kasy rejestrującej?
  Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?
  Większość przedsiębiorców (60%) uważa, że współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się zdalnie – wynika z analizy portalu Oferteo.pl. Wśród usług, jakich najczęściej poszukują, jest prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie deklaracji podatkowych.