REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/001 IE/Talk Talk Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/001 IE/Talk Talk z Irlandii) (COM(2012)0423 - C7-0204/2012 - 2012/2157(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 87 - 90 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/015/SE/AstraZeneca Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/015/SE/AstraZeneca ze Szwecji) (COM(2012)0396 - C7-0191/2012 - 2012/2155(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 90 - 93 Pobierz pdf

REKLAMA

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/019 ES/Galicia Metal Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/019 ES/Galicia Metal z Hiszpanii) (COM(2012)0451 - C7-0214/2012 - 2012/2160(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 93 - 96 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 z Niderlandów) (COM(2012)0395 - C7-0190/2012 - 2012/2154(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 96 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/021 NL/Zalco z Niderlandów) (COM(2012)0450 - C7-0220/2012 - 2012/2164(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 100 - 103 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/015 FR/Peugeot Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/015 FR/Peugeot z Francji) (COM(2012)0461 - C7-0222/2012 - 2012/2165(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 103 - 106 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/003 DK/VESTAS - Dania Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/003 DK/Vestas z Danii) (COM(2012)0502 - C7-0292/2012 - 2012/2228(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 106 - 109 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/002 DE/manroland/Niemcy Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/002 DE/manroland z Niemiec) (COM(2012)0493 - C7-0294/2012 - 2012/2230(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 109 - 112 Pobierz pdf

Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania I Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (COM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD)) P7_TC1-COD(2011)0310 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

Strony 112 - 117 Pobierz pdf

Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD)) P7_TC1-COD(2011)0239 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE dotyczącej zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy

Strony 118 - 119 Pobierz pdf

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów przemysłowych (CAA) Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 23 października 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) (12428/2012 - C7-0205/2012 - 2009/0155(NLE))

Strony 119 - 120 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 634 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 628 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 639 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 600 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 18 listopada 2013 r.

Strony 1 - 19 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r.

Strony 20 - 114 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 r.

Strony 115 - 305 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 21 listopada 2013 r.

Strony 306 - 449 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 1/2014 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony Przyjęte przez Radę w dniu 28 stycznia 2014 r.

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 626 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 617 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 623 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 626 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 621 Pobierz pdf

REKLAMA