REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Protokół posiedzenia w dniu 11 września 2013 r.

Strony 86 - 238 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 12 września 2013 r.

Strony 239 - 387 Pobierz pdf

REKLAMA

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 635 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 611 Pobierz pdf

REKLAMA

Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie rzekomego udziału państw europejskich w organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym przetrzymywaniu więźniów na terenie tych państw: działania podejmowane w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE (2012/2033(INI))

Strony 1 - 15 Pobierz pdf

Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (2012/2032(INI))

Strony 16 - 25 Pobierz pdf

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (2012/2688(RSP))

Strony 25 - 31 Pobierz pdf

Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek (2011/2193(INI))

Strony 31 - 38 Pobierz pdf

Rola kobiet w gospodarce ekologicznej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie roli kobiet w gospodarce ekologicznej (2012/2035 (INI))

Strony 38 - 46 Pobierz pdf

Warunki pracy kobiet w sektorze usług Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług (2012/2046 (INI))

Strony 47 - 56 Pobierz pdf

Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020” Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia i strategii „Europa 2020” (2012/2045(INI))

Strony 56 - 63 Pobierz pdf

Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie internetowej dystrybucji utworów audiowizualnych w UE (2011/2313(INI))

Strony 64 - 74 Pobierz pdf

Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec środka wykonawczego: pokładowy system zapobiegania kolizjom w niektórych statkach powietrznych Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec projektu decyzji Komisji upoważniającej Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków powietrznych (D020967/02 - 2012/2745 (RPS))

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: współpraca międzynarodowa i negocjacje w sektorze mleka i przetworów mlecznych Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych (12020-12 - C(2012)4297 - 2012/2780 (RPS)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (12562/2011 -2012/2050(INI))

Strony 77 - 98 Pobierz pdf

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2011/2291(INI))

Strony 99 - 103 Pobierz pdf

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa - ogólny komunikat (2011/2290(INI))

Strony 104 - 116 Pobierz pdf

18. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa - stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 18. sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa - stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) (2011/2276(INI))

Strony 117 - 122 Pobierz pdf

Strategia na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie strategii na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE (2011/2310 (INI))

Strony 122 - 128 Pobierz pdf

Sytuacja w Syrii Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie Syrii (2012/2788(RSP))

Strony 129 - 134 Pobierz pdf

Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wykorzystywania w Rosji wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych (2012/2789(RSP))

Strony 134 - 137 Pobierz pdf

Wnioski w sprawie europejskiej unii bankowej (EUB) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w kierunku unii bankowej (2012/2729(RSP))

Strony 138 - 141 Pobierz pdf

Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie Republiki Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (2012/2783(RSP))

Strony 141 - 144 Pobierz pdf

Prześladowanie muzułmanów Rohingya w Birmie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie/ Mjanmie (2012/2784(RSP))

Strony 145 - 147 Pobierz pdf

Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie Azerbejdżanu: sprawa Ramila Safarowa (2012/2785(RSP))

Strony 148 - 150 Pobierz pdf

REKLAMA