REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1073/2011 z dnia 20 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca (ChNP)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1074/2011 z dnia 24 października 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuSaccharomyces cerevisiaeNCYC R-625 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. reprezentowane przez RM Associates Ltd) 

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1075/2011 z dnia 24 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1076/2011 z dnia 24 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy krajowe sześciu państw członkowskich (Belgii, Danii, Grecji, Niderlandów, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa) na rzecz gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7142)

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1063/2011 z dnia 21 października 2011 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1064/2011 z dnia 18 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2011 z dnia 18 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2011 z dnia 18 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI, VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2011 z dnia 18 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów ostroboka i związanego z nim przyłowu w wodach UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe; wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb; wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1068/2011 z dnia 21 października 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przezAspergillus niger(CBS 109 713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przezAspergillus niger(DSM 18404), jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na nioski, indyków do celów hodowlanych, indyków odchowywanych do celów hodowlanych, innych podrzędnych gatunków ptaków (innych niż kaczki rzeźne) oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) 

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1069/2011 z dnia 21 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1070/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/701/WPZiB z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/430/WPZiB w celu aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2011 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria utworzonego na mocy art. 14 Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z dnia 30 września 2011 r. zastępująca załącznik III (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do tej umowy

Strony 20 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1048/2011 z dnia 20 października 2011 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1049/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 2 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1050/2011 z dnia 20 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Darjeeling (ChOG)]

Strony 5 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1051/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki w zakresie struktury sprawozdań dotyczących jakości i przekazywania danych 

Strony 13 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1052/2011 z dnia 20 października 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1053/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca października 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1054/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1055/2011 z dnia 20 października 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

Strony 27 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1056/2011 z dnia 20 października 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1057/2011 z dnia 20 października 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA