REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1143/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej prochloraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE 

Strony 26 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1144/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1145/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. ustalające maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1023/2011

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/729/WPZiB z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu pryszczycy w Bułgarii w 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7993)

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1134/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nieprzedłużania zatwierdzenia substancji czynnej cynidon etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1135/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 791/2011 w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

Strony 4 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1136/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1137/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 472/09/COL z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty piąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa

Strony 12 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1063/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(  )

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Strony 3 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1132/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przesyłek jaj i przetworów jajecznych z Białorusi przez terytorium Litwy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1133/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(  )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1116/2011 z dnia 31 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1117/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lough Neagh Eel (ChOG)]

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1118/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Coppa di Parma (ChOG)]

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1119/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Brovada (ChNP)]

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1120/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carciofo Brindisino (ChOG)]

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1121/2011 z dnia 31 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Native Shetland Wool (ChNP)]

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1122/2011 z dnia 31 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1123/2011 z dnia 31 października 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA