REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 247/2011 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach ósmych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Strony 1 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 233/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących 

Strony 15 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 235/2011 z dnia 10 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 236/2011 z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/156/WPZiB z dnia 10 marca 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 230/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

Strony 2 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 231/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 232/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2011 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 17 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1536) 

Strony 22 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2010/SC z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wewnętrznego podziału kosztów

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 228/2011 z dnia 7 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 w zakresie metod badania przyczepności opon C1 na mokrej nawierzchni 

Strony 1 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 229/2011 z dnia 8 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/32/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej izoksabenu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/33/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 1-dekanolu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE 

Strony 23 - 26 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/34/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flurochloridonu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 27 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1289)

Strony 32 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1290)

Strony 46 - 59 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE(  )

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA