REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2011 z dnia 1 marca 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Robiola di Roccaverano” (CHNP)]

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 218/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 219/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 220/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach siedemnastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Komisji 2011/22/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bispirybaku jako substancji czynnej 

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/23/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumuronu jako substancji czynnej 

Strony 29 - 31 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/25/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bupirymatu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 32 - 36 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/26/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dietofenkarbu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 37 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/248/UE w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzji 2007/829/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/09 (ex N 34/B/09) Dotacja budżetowa dla France Télévisions, którą Republika Francuska zamierza wdrożyć na rzecz France Télévisions(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4918) 

Strony 44 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1165) 

Strony 63 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych 

Strony 66 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. dotycząca niewłączenia etoksychiny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1265) 

Strony 71 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 205/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Strony 14 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 206/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 367/2006 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Strony 18 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2011 z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (pochodne pentabromowe eteru difenylowego i PFOS)

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 208/2011 z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów referencyjnych UE 

Strony 29 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego i postępowania antysubsydyjnego dotyczących przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz zakończenia rejestracji takiego przywozu wprowadzonej rozporządzeniami (UE) nr 570/2010 i (UE) nr 811/2010

Strony 36 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 210/2011 z dnia 2 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/19/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tau-fluwalinatu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 41 - 44 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/20/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenoksykarbu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 45 - 48 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/21/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kletodymu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 49 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 53 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA