REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.34440 (12/C) przyznanej przez Wielkie Księstwo Luksemburga dotyczącej sprzedaży Dexia BIL(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5264) 

Strony 15 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią zmieniającej Umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią zmieniająca Umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią

Strony 2 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1261/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2013 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1262/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalające na lata 2013 i 2014 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych

Strony 22 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 34 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1264/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 55 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1265/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 837/2012 w odniesieniu do minimalnej aktywności preparatu 6-fitazy wytwarzanej przezAspergillus oryzae(DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products) 

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1266/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Strony 65 - 67 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiająca środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim 

Strony 68 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/829/WPZiB z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 71 - 77 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8967)

Strony 78 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Hiszpanii do przedłużenia tymczasowego zawieszenia stosowania art. 1-6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii w odniesieniu do pracowników rumuńskich

Strony 90 - 92 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego(EBC/2012/30)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych(EBC/2012/29)

Strony 94 - 108 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2012 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 30 listopada 2012 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Strony 109 - 128 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2012

Strony 1 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Umowa o Handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony

Strony 3 - 2607 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające załączniki IV i XII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) 

Strony 1 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 31 - 79 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2012/46/UE z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach 

Strony 80 - 127 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1138/2011 w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1242/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. ustalające na rok połowowy 2013 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Strony 6 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA