REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 954/2012 z dnia 11 października 2012 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach UE obszaru IIa i IV; w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb i VI przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 955/2012 z dnia 11 października 2012 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 956/2012 z dnia 16 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7086)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 października 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń(EBC/2012/23)

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot(  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 941/2012 z dnia 15 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 942/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 667/2010 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Erytrei

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 943/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wykonania art. 12 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 944/2012 z dnia 15 października 2012 r. dotyczące wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 9 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 945/2012 z dnia 15 października 2012 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 16 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych 

Strony 23 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947/2012 z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 27 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2012 z dnia 15 października 2012 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1180/2008 ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 949/2012 z dnia 15 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 950/2012 z dnia 15 października 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2012 r.

Strony 42 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/2/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/632/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/633/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii

Strony 47 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/634/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. zmieniająca decyzję 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 50 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/635/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca zmiany decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 58 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 

Strony 1 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 937/2012 z dnia 12 października 2012 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 oraz (UE) nr 65/2011 w odniesieniu do metody naliczania odpowiednich odsetek od nienależnych płatności do odzyskania od beneficjentów systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ustanowionych rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ustanowionego rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 oraz wsparcia sektora wina ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 938/2012 z dnia 12 października 2012 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2013 EFRG

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA