REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE 

Strony 1 - 161 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 

Strony 162 - 164 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, amisulbromu, cyazofamidu, diflufenikanu, dimoksystrobinu, metoksyfenozydu i nikotyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 1 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 898/2012 z dnia 1 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach wspólnego komitetu ustanowionego w art. 11 Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wspólnego komitetu

Strony 34 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-ICAO w sprawie decyzji o przyjęciu załącznika dotyczącego ochrony lotnictwa do Porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej współpracy

Strony 37 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 września 2012 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmuBursaphelenchus xylophilus(Steiner et Buhrer) Nickleet al.(węgorek sosnowiec)(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6543)

Strony 42 - 52 Pobierz pdf

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Strony 1 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady nr 528/2012/UE z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzję o stowarzyszeniu zamorskim”)

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 894/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 895/2012 z dnia 28 września 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 896/2012 z dnia 28 września 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2012 r.

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL RD Congo/1/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji EUPOL DR Konga

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/3/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Bahrajnu i Brazylii w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6732) 

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca i przedłużająca okres stosowania decyzji 2007/641/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

Strony 2 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 881/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 882/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV; w wodach UE obszaru IIa; oraz w części obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 883/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 885/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 886/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach UE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Danii

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA