REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2012 z dnia 12 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2012 z dnia 12 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w obszarach VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2012 z dnia 12 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w obszarach VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2012 z dnia 12 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2012 z dnia 12 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2012 z dnia 12 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach VIII, IX i X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2012 z dnia 14 września 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, kwas benzoesowy, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy,Coniothyrium minitansszczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, cyflutryna, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mekoprop, mekoprop-P, mezosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, propikonazol, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, pyraklostrobina, siltiofam, trifloksystrobina, warfaryna i zoksamid 

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 824/2012 z dnia 14 września 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 825/2012 z dnia 14 września 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2012 r.

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 699/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub ze stali pochodzących z Rosji i Turcji(  )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiającego ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków(  )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/23/UE z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji, daty rozpoczęcia jej stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami

Strony 3 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 816/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/503/WPZiB z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA