REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 276/2012 z dnia 27 marca 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 10/10 (ex N 562/09), której Hiszpania zamierza udzielić na restrukturyzację A NOVO Comlink(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1740) 

Strony 22 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 269/2012 z dnia 26 marca 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie trihydroksychlorku dimiedzi jako dodatku paszowego w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, azoksystrobiny, bentazonu, biksafenu, cyprokonazolu, fluopyramu, imazapiku, malationu, propikonazolu i spinosadu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 5 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 271/2012 z dnia 26 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 64 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/173/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uruchomienia centrum operacyjnego UE służącego misjom i operacji z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Rogu Afryki

Strony 66 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/174/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Strony 69 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu sięBursaphelenchus xylophilus(Steiner et Buhrer) Nickleet al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1844)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010

Strony 1 - 112 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 263/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 1 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 264/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 359/2011 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 26 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 37 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 266/2012 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczące wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 45 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/166/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 49 - 59 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2012/167/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Strony 60 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/168/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 85 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/169/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 90 - 91 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/170/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Strony 92 - 94 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 95 - 102 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2012/172/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 103 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 

Strony 1 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część czwarta(  )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 262/2012 z dnia 23 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA