REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną o współpracy naukowo-technicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną o współpracy naukowo-technicznej

Strony 2 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 298/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 299/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 300/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 301/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

Strony 21 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 303/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 304/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 23 do dnia 30 marca 2012 r. w odniesieniu do podkontyngentu I w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do dwóch chińskich producentów eksportujących, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 294/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt 

Strony 7 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 295/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 

Strony 13 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 296/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2011 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 października 2011 r. w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych

Strony 1 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 291/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 292/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Estonii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 286/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I - w celu dodania nazwy nowego włókna tekstylnego - oraz załączniki VIII i IX - w celu dostosowania ich do postępu technicznego - do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych 

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 287/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej triflusulfuron 

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2012 z dnia 30 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 289/2012 z dnia 30 marca 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, polichlorowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn w środkach spożywczych(  )

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji

Strony 1 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA