REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 152/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2010(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 899)

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 907)

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 144/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 145/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 146/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 147/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 65/2011 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 148/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (ChOG)]

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 149/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Limone di Rocca Imperiale (ChOG)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 150/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w jakim można wprowadzać do Unii glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 869)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 139/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych na podstawie programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2012-2013)

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 140/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV Belgium) 

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 141/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 142/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 143/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego 2012 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012-2013)

Strony 25 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań pośrednich w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012-2013)

Strony 33 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012-2013)

Strony 40 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie dostosowania właściwych środków przewidzianych po raz pierwszy w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużenia okresu ich stosowania

Strony 47 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/97/WPZiB z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

Strony 50 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/98/WPZiB z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

Strony 64 - 68 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji CO2z nowych lekkich samochodów dostawczych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 

Strony 69 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie metody pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji CO2z nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 

Strony 71 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 134/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA