REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 514) 

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 516) 

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniająca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecność ilości śladowych mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oraz ich produktów pochodnych(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 518)

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 93/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanieLactobacillus plantarum(DSM 8862 i DSM 8866) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 94/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uznania RINA s.p.a (Włoskiego Rejestru Statków) jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 402) 

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uznania Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 429) 

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uznania Polskiego Rejestru Statków S.A. jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 431) 

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym(  ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 1, s. 230)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy 

Strony 1 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 90/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 w sprawie metodyki prowadzenia inspekcji standaryzacyjnych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 91/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanieBacillus subtilis(CBS 117162) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników (posiadacz zezwolenia Krka d.d.) 

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 92/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 54/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu(  )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2012/35/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu(  )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 84/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji fenoksymetylopenicylina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 85/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji altrenogest, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 86/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji lasalocid, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 87/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej kletodym 

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 88/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 89/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uruchomienia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA