REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do dodatku do żywności dioctan potasu 

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 26/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB(EBC/2012/31)

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/24 w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych(EBC/2012/33)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie środków pomocy SA. 27420 (C 12/2009) (ex N 19/2009) wdrożonych przez Finlandię na rzecz Osuuskunta Karjaportti(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 3249) 

Strony 1 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.33114 (2012/C) (ex. 2011/NN) - Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni Crist(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5057) 

Strony 38 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 21/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu i Tajlandii

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cyflumetofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 23/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 24/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2013 r.

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 3 - 170 Pobierz pdf

Sprostowanie do Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony(  )

Strony 171 - 472 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IV oraz w wodach UE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 17/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnejTrichoderma atrovirideszczep I-1237, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 18/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/4 dotyczącą odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)(EBC/2012/28)

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniającego załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii(  )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/12/WPZiB z dnia 25 października 2012 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Mołdawii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Mołdawii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 2 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 13/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 394/2012 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2012/2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 931/2012

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 14/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EFG/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen z Austrii)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/013 DK/Flextronics z Danii)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA