REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 203/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 204/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca Protokół 10 do Porozumienia EOG w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów

Strony 57 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1021/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przezTrichoderma reesei(ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla podrzędnych gatunków drobiu innych niż kaczki (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)(  )

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 2 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 49/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Strony 25 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 50/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 29 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz 

Strony 33 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 52/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające załącznik XIb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wina półmusującego, wina półmusującego gazowanego oraz zagęszczonego moszczu winogronowego

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 53/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 54/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP NESTOR/1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP NESTOR/2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w misję Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/43/WPZiB z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie dalszych działań Unii wspierających negocjacje dotyczące traktatu o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa

Strony 53 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/44/WPZiB z dnia 22 stycznia 2013 r. dotycząca zmiany oraz przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

Strony 57 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2013/45/WPZiB z dnia 22 stycznia 2013 r. dotycząca zmiany decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 60 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2013/46/WPZiB z dnia 22 stycznia 2013 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 65 - 69 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 799/2012 z dnia 5 września 2012 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania(  , sprostowanie w:  )

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9358) 

Strony 1 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 41/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 441/91 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według kodów 17041019, 17041099 i 95021010 Nomenklatury scalonej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1287/83

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 42/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1510/96 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 43/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów szprota i towarzyszących mu przyłowów w wodach UE podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 45/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach Norwegii podobszaru IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 46/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA