REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Decyzja Rady z dnia 16 września 2013 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej(EBC/2013/25)

Strony 38 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniającej załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG(  )

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2013 z dnia 16 września 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina(  )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję 2000/125/WE dotyczącą zawarcia Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach kołowych („Porozumienie Równoległe”)

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.)

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 879/2013 z dnia 12 września 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, IIIa i IV oraz wodach UE obszaru 1 zarządzania dobijakami przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 880/2013 z dnia 13 września 2013 r. zmieniające po raz 201. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 881/2013 z dnia 13 września 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 882/2013 z dnia 13 września 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2013 r.

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie ustanowionym w Umowie między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako o zastosowaniu niektórych aktów wspólnotowych na terytorium Księstwa Monako

Strony 14 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję 97/836/WE w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”)

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w określonych produktach oraz na ich powierzchni(  )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 875/2013 z dnia 2 września 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Strony 1 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. kontrahentów centralnych 

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA